•  
 •  
 •  

Aktuality

Koronavírus - Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

 09.03.2020

Odporúčania pre ľudí
prichádzajúcich z oblastí
výskytu ochorenia COVID-19
Čo je COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný
v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí
nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.
Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.
Príznaky ochorenia
▪ horúčka ▪ bolesť svalov
▪ kašeľ ▪ bolesť hlavy
▪ sťažené dýchanie ▪ únava
Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
▪ kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní
po návrate
▪ dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov
v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek,
ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy
priestorov s vyšším počtom ľudí
▪ ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka,
sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje
svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službuich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
▪ v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické
pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
▪ ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu
novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť
domácu izoláciu po dobu 14 dní
Call centrum
Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických
linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):
▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
– 0917 222 682
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej
Bystrici – 0918 659 580
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
– 0917 426 075
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
– 0948 495 915
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
– 0905 903 053
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
– 0911 763 203
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
– 0918 389 841
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
– 0911 908 823
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
– 0905 342 812
email: novykoronavirus@uvzsr.sk
a informujte

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu