rsshttps://www.rudnianskalehota.sk/Sun, 02 Apr 2023 13:00:43 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2023, ktorým sa ruší VZN obce Rudnianska Lehota č. 1/1/1995]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-475-navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-obce-c-12023-ktorym-sa-rusi-vzn-obce-rudnianska-lehota-c-111995Fri, 31 Mar 2023 08:05:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-475-navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-obce-c-12023-ktorym-sa-rusi-vzn-obce-rudnianska-lehota-c-111995<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-474-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaMon, 27 Mar 2023 10:50:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-474-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-473-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaMon, 27 Mar 2023 10:45:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-473-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-472-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaWed, 15 Mar 2023 13:05:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-472-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - garáž, prístavba terasy s bazénom - R. Štefák]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-471-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-spojeneho-uzemneho-a-stavebneho-konania---garaz-pristavba-terasy-s-bazenom---r-stefakFri, 03 Mar 2023 09:54:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-471-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-spojeneho-uzemneho-a-stavebneho-konania---garaz-pristavba-terasy-s-bazenom---r-stefak<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - IBV - R. Štefák]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-470-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania---ibv---r-stefakFri, 03 Mar 2023 09:52:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-470-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania---ibv---r-stefak<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-469-informacia-o-urovni-vytriedeneho-komunalneho-odpadu-za-rok-2022Fri, 24 Feb 2023 07:44:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-469-informacia-o-urovni-vytriedeneho-komunalneho-odpadu-za-rok-2022<![CDATA[Ročný výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-468-rocny-vykaz-o-komunalnom-odpade-obce-za-rok-2022Fri, 24 Feb 2023 07:18:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-468-rocny-vykaz-o-komunalnom-odpade-obce-za-rok-2022<![CDATA[Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - rodinný dom č. 218]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-467-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbe---rodinny-dom-c-218Fri, 24 Feb 2023 07:05:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-467-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbe---rodinny-dom-c-218<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-466-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 23 Feb 2023 15:13:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-466-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o začatí konania na výrub 10 ks stromov, k.ú. Nitrianske Rudno]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-465-oznamenie-o-zacati-konania-na-vyrub-10-ks-stromov-ku-nitrianske-rudnoMon, 20 Feb 2023 09:39:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-465-oznamenie-o-zacati-konania-na-vyrub-10-ks-stromov-ku-nitrianske-rudno<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 13921 - Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-464-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby-13921---stredoslovenska-distribucna-as-zilinaThu, 16 Feb 2023 09:43:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-464-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby-13921---stredoslovenska-distribucna-as-zilina<![CDATA[Oznámenie o uložená zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-463-oznamenie-o-ulozena-zasielky---m-motuzTue, 14 Feb 2023 14:52:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-463-oznamenie-o-ulozena-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - rodinný dom č. 99]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-462-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbe---rodinny-dom-c-99Tue, 24 Jan 2023 09:48:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-462-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbe---rodinny-dom-c-99<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-460-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaWed, 11 Jan 2023 10:31:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-460-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu majetku - StVS, a.s. B. Bystrica]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-459-oznamenie-o-zamere-prevodu-majetku---stvs-as-b-bystricaThu, 05 Jan 2023 15:25:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-459-oznamenie-o-zamere-prevodu-majetku---stvs-as-b-bystrica<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - D. Pánis]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-458-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby---d-panisWed, 21 Dec 2022 15:12:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-458-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby---d-panis<![CDATA[VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 25. marca 2023]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-457-volby-do-organov-samospravy-obci-25-marca-2023Thu, 15 Dec 2022 08:48:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-457-volby-do-organov-samospravy-obci-25-marca-2023<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 13.12.2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-453-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-dna-13122022Wed, 07 Dec 2022 09:57:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-453-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-dna-13122022<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - Branislav Kohút]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-452-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---branislav-kohutFri, 25 Nov 2022 07:14:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-452-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---branislav-kohut<![CDATA[Návrh VZN č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-451-navrh-vzn-c-042022-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady--a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2023Thu, 24 Nov 2022 15:00:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-451-navrh-vzn-c-042022-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady--a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2023<![CDATA[Návrh VZN č. 03/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-450-navrh-vzn-c-032022--o-dani-z-nehnutelnosti--na-kalendarny-rok-2023Thu, 24 Nov 2022 14:56:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-450-navrh-vzn-c-032022--o-dani-z-nehnutelnosti--na-kalendarny-rok-2023<![CDATA[Návrh VZN č. 02/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudnianska Lehota a finančné pásmo na nákup potravín]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-449-navrh-vzn-c-022022-ktorym-sa-urcuje-vyska-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-rudnianska-lehota-a-financne-pasmo-na-nakup-potravinThu, 24 Nov 2022 14:52:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-449-navrh-vzn-c-022022-ktorym-sa-urcuje-vyska-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-rudnianska-lehota-a-financne-pasmo-na-nakup-potravin<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 - 2025]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-448-navrh-rozpoctu-na-rok-2023-a-roky-2024---2025Thu, 24 Nov 2022 14:51:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-448-navrh-rozpoctu-na-rok-2023-a-roky-2024---2025<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-447-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2023Mon, 14 Nov 2022 08:10:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-447-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2023<![CDATA[REFERENDUM 2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-446-referendum-2022Wed, 09 Nov 2022 11:10:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-446-referendum-2022<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-445-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaWed, 09 Nov 2022 08:42:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-445-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - B. Kohút]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-444-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---b-kohutTue, 08 Nov 2022 08:12:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-444-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---b-kohut<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-443-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaWed, 12 Oct 2022 14:21:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-443-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenie StVPS, a.s.B. Bystrica k zmene vodného a stočného]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-442-oznamenie-stvps-asb-bystrica-k-zmene-vodneho-a-stocnehoMon, 26 Sep 2022 11:05:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-442-oznamenie-stvps-asb-bystrica-k-zmene-vodneho-a-stocneho<![CDATA[Výzva na odstránenie starého vozidla - B. Kohút]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-441-vyzva-na-odstranenie-stareho-vozidla---b-kohutFri, 23 Sep 2022 11:11:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-441-vyzva-na-odstranenie-stareho-vozidla---b-kohut<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 07.10.2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-440-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-07102022Mon, 05 Sep 2022 14:59:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-440-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-07102022<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - D. Pánis]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-439-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania---d-panisWed, 31 Aug 2022 10:10:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-439-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania---d-panis<![CDATA[Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-438-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-012022Tue, 16 Aug 2022 14:11:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-438-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-012022<![CDATA[Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-437-verejna-vyhlaska---nariadenie-konania-o-zacati-pozemkovych-uprav-v-katastralnom-uzemi-rudnianska-lehotaTue, 16 Aug 2022 09:10:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-437-verejna-vyhlaska---nariadenie-konania-o-zacati-pozemkovych-uprav-v-katastralnom-uzemi-rudnianska-lehota<![CDATA[Návrh VZN č. 01/2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-436-navrh-vzn-c-012022Fri, 29 Jul 2022 09:56:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-436-navrh-vzn-c-012022<![CDATA[INFLAČNÁ POMOC]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-435-inflacna-pomocWed, 13 Jul 2022 09:08:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-435-inflacna-pomoc<![CDATA[VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-434-volby-do-organov-samospravy-obci-a-do-organov-samospravnych-krajovThu, 07 Jul 2022 09:22:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-434-volby-do-organov-samospravy-obci-a-do-organov-samospravnych-krajov<![CDATA[Verejná vyhláška - stavebné povolenie "Bytový dom 18 b.j., Nitrianske Rudno"]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-432-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenie-bytovy-dom-18-bj-nitrianske-rudnoThu, 23 Jun 2022 11:39:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-432-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenie-bytovy-dom-18-bj-nitrianske-rudno<![CDATA[Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-431-rozhodnutie-predsedu-nr-sr-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-do-organov-samospravnych-krajovThu, 16 Jun 2022 13:21:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-431-rozhodnutie-predsedu-nr-sr-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-do-organov-samospravnych-krajov<![CDATA[CERTIFIKÁT za rok 2021 - Vážení občania, ďakujem, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-430-certifikat-za-rok-2021---vazeni-obcania-dakujem-ze-zodpovednym-triedenim-odpadov-prispievate-k-ochrane-zivotneho-prostrediaTue, 14 Jun 2022 10:47:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-430-certifikat-za-rok-2021---vazeni-obcania-dakujem-ze-zodpovednym-triedenim-odpadov-prispievate-k-ochrane-zivotneho-prostredia<![CDATA[40. zraz Lehôt a Lhot - 30.06. - 3.07.2022 Mníchova Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-428-40-zraz-lehot-a-lhot---3006---3072022-mnichova-lehotaThu, 09 Jun 2022 14:53:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-428-40-zraz-lehot-a-lhot---3006---3072022-mnichova-lehota<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania - SSD, a.s. Žilina]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-427-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania---ssd-as-zilinaMon, 30 May 2022 15:05:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-427-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania---ssd-as-zilina<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-425-navrh-planu-kontrolnej-cinnostiMon, 30 May 2022 13:14:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-425-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-424-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaMon, 23 May 2022 15:14:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-424-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Záverečný účet Obce Rudnianska Lehota za rok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-423-zaverecny-ucet-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2021Fri, 20 May 2022 13:44:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-423-zaverecny-ucet-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2021<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-421-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzThu, 12 May 2022 12:21:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-421-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-420-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaFri, 22 Apr 2022 07:13:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-420-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Zmluva č. 02/2022 o poskytnutí dotácie]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-419-zmluva-c-022022-o-poskytnuti-dotacieWed, 20 Apr 2022 16:22:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-419-zmluva-c-022022-o-poskytnuti-dotacie<![CDATA[Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-418-zapis-deti-do-ms-na-skolsky-rok-20222023Tue, 19 Apr 2022 16:31:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-418-zapis-deti-do-ms-na-skolsky-rok-20222023<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - B. Kohút]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-417-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---b-kohutTue, 22 Mar 2022 14:50:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-417-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---b-kohut<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu časti parciel pre J. Šišmiš]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-416-oznamenie-o-zamere-prevodu-casti-parciel-pre-j-sismisMon, 21 Mar 2022 11:47:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-416-oznamenie-o-zamere-prevodu-casti-parciel-pre-j-sismis<![CDATA[Zmluva o nájme nebytových priestorov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-415-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorovFri, 18 Mar 2022 08:36:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-415-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov<![CDATA[Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-414-zmluva-na-odchyt-a-umiestnenie-psov-do-karantennej-staniceWed, 16 Mar 2022 14:38:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-414-zmluva-na-odchyt-a-umiestnenie-psov-do-karantennej-stanice<![CDATA[Zmluva o nájme nebytových priestorov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-413-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorovWed, 16 Mar 2022 11:15:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-413-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie TJ ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-412-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-tj-Tue, 15 Mar 2022 10:44:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-412-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-tj-<![CDATA[Kúpna zmluva EKN parc. č. 175]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-411-kupna-zmluva--ekn-parc-c-175Wed, 02 Mar 2022 10:01:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-411-kupna-zmluva--ekn-parc-c-175<![CDATA[Ročný výkaz o KO za rok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-410-rocny-vykaz-o-ko-za-rok-2021Thu, 24 Feb 2022 14:32:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-410-rocny-vykaz-o-ko-za-rok-2021<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-409-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2021Thu, 24 Feb 2022 14:07:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-409-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2021<![CDATA[Zmluva o poskytovaní audítorských služieb]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-407-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluziebTue, 15 Feb 2022 08:01:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-407-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-406-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaThu, 10 Feb 2022 09:12:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-406-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Kúpna zmluva C KN parc. č. 63]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-405-kupna-zmluva-c-kn-parc-c-63Mon, 07 Feb 2022 11:15:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-405-kupna-zmluva-c-kn-parc-c-63<![CDATA[Dodatok č. 4 - VEPOS, s.r.o. Nováky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-404-dodatok-c-4---vepos-sro-novakyMon, 07 Feb 2022 11:09:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-404-dodatok-c-4---vepos-sro-novaky<![CDATA[Hromadná licenčná zmluva - SOZA]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-403-hromadna-licencna-zmluva---sozaMon, 07 Feb 2022 10:10:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-403-hromadna-licencna-zmluva---soza<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu časti parc. č. 1202 - František Harag]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-402-oznamenie-o-zamere-prevodu-casti-parc-c-1202---frantisek-haragWed, 05 Jan 2022 08:00:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-402-oznamenie-o-zamere-prevodu-casti-parc-c-1202---frantisek-harag<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu parc. č. 56 -Rudolf Petráš, Martina Petrášová, Michaela Petrášová, Mário Petráš, Andrea Belková]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-401-oznamenie-o-zamere-prevodu-parc-c-56--rudolf-petras-martina-petrasova-michaela-petrasova-mario-petras-andrea-belkovaWed, 05 Jan 2022 07:54:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-401-oznamenie-o-zamere-prevodu-parc-c-56--rudolf-petras-martina-petrasova-michaela-petrasova-mario-petras-andrea-belkova<![CDATA[Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-400-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-a-neobalovych-vyrobkovTue, 28 Dec 2021 16:14:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-400-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-a-neobalovych-vyrobkov<![CDATA[Kúpna zmluva C KN parc. č. 60]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-399-kupna-zmluva-c-kn-parc-c-60Wed, 15 Dec 2021 07:57:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-399-kupna-zmluva-c-kn-parc-c-60<![CDATA[Zmluva o službách č. 2/2021 - detské ihriská]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-398-zmluva-o-sluzbach-c-22021---detske-ihriskaMon, 13 Dec 2021 10:05:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-398-zmluva-o-sluzbach-c-22021---detske-ihriska<![CDATA[Zmluva o službách č. 1/2021 - udržateľné využívanie prírodných zdrojov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-397-zmluva-o-sluzbach-c-12021---udrzatelne-vyuzivanie-prirodnych-zdrojovMon, 13 Dec 2021 09:58:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-397-zmluva-o-sluzbach-c-12021---udrzatelne-vyuzivanie-prirodnych-zdrojov<![CDATA[Dohoda č. 21/12/012/67 - ÚPSVaR Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-396-dohoda-c-211201267---psvar-prievidzaWed, 08 Dec 2021 15:17:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-396-dohoda-c-211201267---psvar-prievidza<![CDATA[Dohoda č. 21//12/010/120 - ÚPSVaR Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-395-dohoda-c-2112010120---psvar-prievidzaWed, 08 Dec 2021 15:16:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-395-dohoda-c-2112010120---psvar-prievidza<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-394-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-prvy-polrok-2022Tue, 23 Nov 2021 12:29:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-394-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-prvy-polrok-2022<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 - 2024]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-392-navrh-rozpoctu-na-rok-2022-a-roky-2023---2024Fri, 19 Nov 2021 12:51:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-392-navrh-rozpoctu-na-rok-2022-a-roky-2023---2024<![CDATA[Návrh VZN č. 02/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-391-navrh-vzn-c-022021-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-rok-2022Fri, 19 Nov 2021 12:46:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-391-navrh-vzn-c-022021-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-rok-2022<![CDATA[Návrh VZN č. 01/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-390-navrh-vzn-c-012021-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2022Fri, 19 Nov 2021 12:43:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-390-navrh-vzn-c-012021-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2022<![CDATA[Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-388-zmluva-o-zabezpeceni-vykonu-cinnosti-zodpovednej-osobyFri, 19 Nov 2021 09:38:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-388-zmluva-o-zabezpeceni-vykonu-cinnosti-zodpovednej-osoby<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-387-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaTue, 16 Nov 2021 07:49:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-387-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o začatí územného konania: "Prístupová komunikácia pre 4 RD"]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-385-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-pristupova-komunikacia-pre-4-rdWed, 03 Nov 2021 14:47:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-385-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-pristupova-komunikacia-pre-4-rd<![CDATA[Kúpna zmluva - C KN parc. č. 1138/6 ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-384-kupna-zmluva----c-kn-parc-c-11386-Tue, 19 Oct 2021 08:23:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-384-kupna-zmluva----c-kn-parc-c-11386-<![CDATA[Kúpna zmluva - EKN parc. č. 1358]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-383-kupna-zmluva---ekn-parc-c-1358Wed, 13 Oct 2021 16:33:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-383-kupna-zmluva---ekn-parc-c-1358<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu - J. Koreň]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-382-oznamenie-o-zamere-prevodu---j-korenWed, 13 Oct 2021 12:07:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-382-oznamenie-o-zamere-prevodu---j-koren<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente - obec Liešťany]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-381-oznamenie-o-strategickom-dokumente---obec-liestanyTue, 12 Oct 2021 08:13:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-381-oznamenie-o-strategickom-dokumente---obec-liestany<![CDATA[Zmluva o poskytovaní kvalifikovanýcn dôveryhodných služieb]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-380-zmluva-o-poskytovani-kvalifikovanycn-doveryhodnych-sluziebTue, 12 Oct 2021 08:09:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-380-zmluva-o-poskytovani-kvalifikovanycn-doveryhodnych-sluzieb<![CDATA[Verejná vyhláška - Obec Liešťany]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-379-verejna-vyhlaska---obec-liestanyWed, 06 Oct 2021 12:24:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-379-verejna-vyhlaska---obec-liestany<![CDATA[Dohoda o umiestnení seizmickej stanice]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-378-dohoda-o-umiestneni-seizmickej-staniceMon, 04 Oct 2021 09:44:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-378-dohoda-o-umiestneni-seizmickej-stanice<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-377-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaWed, 29 Sep 2021 14:15:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-377-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Rozhodnutie - Rozšírenie vodovodnej siete v obci Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-376-rozhodnutie---rozsirenie-vodovodnej-siete-v-obci-rudnianska-lehotaMon, 27 Sep 2021 11:07:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-376-rozhodnutie---rozsirenie-vodovodnej-siete-v-obci-rudnianska-lehota<![CDATA[ZMLUVA o zabezpečovaní činnosti v oblasti BP a PO]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-375-zmluva-o-zabezpecovani-cinnosti-v-oblasti-bp-a-poTue, 07 Sep 2021 10:15:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-375-zmluva-o-zabezpecovani-cinnosti-v-oblasti-bp-a-po<![CDATA[ROZHODNUTIE o umiestnení stavby:"Bytový dom 18 b.j. Nitrianske Rudno".]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-374-rozhodnutie-o-umiestneni-stavbybytovy-dom-18-bj-nitrianske-rudnoTue, 31 Aug 2021 16:18:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-374-rozhodnutie-o-umiestneni-stavbybytovy-dom-18-bj-nitrianske-rudno<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - B. Kohút]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-373-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---b-kohutFri, 13 Aug 2021 07:36:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-373-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---b-kohut<![CDATA[ZMLUVA o poskytnutí technickej asistencie pri VO]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-372-zmluva-o-poskytnuti-technickej-asistencie-pri-voTue, 10 Aug 2021 14:36:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-372-zmluva-o-poskytnuti-technickej-asistencie-pri-vo<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-371-zmluva-o-poskytnuti-dotacieFri, 06 Aug 2021 09:50:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-371-zmluva-o-poskytnuti-dotacie<![CDATA[ZMLUVA o nájme nebytových priestorov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-370-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorovThu, 05 Aug 2021 08:27:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-370-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu - V. Pánis]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-369-oznamenie-o-zamere-prevodu---v-panisWed, 28 Jul 2021 15:06:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-369-oznamenie-o-zamere-prevodu---v-panis<![CDATA[Kúpna zmluva - Z. Pánisová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-368-kupna-zmluva---z-panisovaWed, 28 Jul 2021 14:03:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-368-kupna-zmluva---z-panisova<![CDATA[Oznámenie o začatí územné konania - Obec Nitrianske Rudno]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-367-oznamenie-o-zacati-uzemne-konania---obec-nitrianske-rudnoWed, 28 Jul 2021 12:27:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-367-oznamenie-o-zacati-uzemne-konania---obec-nitrianske-rudno<![CDATA[DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere textilu]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-366-dodatok-c-2-k-zmluve-o-spolupraci-pri-zbere-textiluTue, 20 Jul 2021 15:42:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-366-dodatok-c-2-k-zmluve-o-spolupraci-pri-zbere-textilu<![CDATA[ZMLUVA O DIELO - DAUMER s.r.o. Koš]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-365-zmluva-o-dielo---daumer-sro-kosTue, 20 Jul 2021 07:42:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-365-zmluva-o-dielo---daumer-sro-kos<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - P. Hudec]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-364-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-hudecMon, 28 Jun 2021 08:11:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-364-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-hudec<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-363-vyhlasenie-casu--zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruWed, 23 Jun 2021 13:38:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-363-vyhlasenie-casu--zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-362-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytuWed, 23 Jun 2021 13:30:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-362-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 22.06.2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-361-pozvanka-na-zasadnutie-ocz-dna-22062021Fri, 18 Jun 2021 10:31:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-361-pozvanka-na-zasadnutie-ocz-dna-22062021<![CDATA[Záverečný účet Obce Rudnianska Lehota za rok 2020 ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-360-zaverecny-ucet-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2020-Tue, 01 Jun 2021 15:57:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-360-zaverecny-ucet-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2020-<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-359-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-druhy-polrok-2021Tue, 01 Jun 2021 15:45:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-359-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-druhy-polrok-2021<![CDATA[Kúpna zmluva - D. Šimo a manž. Jaroslava]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-358-kupna-zmluva---d-simo-a-manz-jaroslavaMon, 31 May 2021 08:52:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-358-kupna-zmluva---d-simo-a-manz-jaroslava<![CDATA[Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-357-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovTue, 25 May 2021 09:46:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-357-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[Kúpna zmluva - Obec Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-355-kupna-zmluva---obec-rudnianska-lehotaMon, 24 May 2021 11:08:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-355-kupna-zmluva---obec-rudnianska-lehota<![CDATA[Kúpna zmluva - Ing. V.Šarközy a manž. Petra]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-354-kupna-zmluva---ing-vsarkozy-a-manz-petraMon, 17 May 2021 15:41:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-354-kupna-zmluva---ing-vsarkozy-a-manz-petra<![CDATA[ZMLUVA č. 321 0407 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-353-zmluva-c-321-0407-o-poskytnuti-dotacie-z-prostriedkov-dpo-srTue, 11 May 2021 12:01:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-353-zmluva-c-321-0407-o-poskytnuti-dotacie-z-prostriedkov-dpo-sr<![CDATA[Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu č. 01P - Š. Struhár]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-352-najomna-zmluva-na-polnohospodarsku-podu-c-01p---s-struharTue, 11 May 2021 08:35:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-352-najomna-zmluva-na-polnohospodarsku-podu-c-01p---s-struhar<![CDATA[Zmluva o dielo č. 012021 - vyúčtovanie BD 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-351-zmluva-o-dielo-c-012021---vyuctovanie-bd-2020Fri, 07 May 2021 07:19:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-351-zmluva-o-dielo-c-012021---vyuctovanie-bd-2020<![CDATA[SODB 2021 - asistované sčítanie]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-350-sodb-2021---asistovane-scitanieMon, 03 May 2021 09:32:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-350-sodb-2021---asistovane-scitanie<![CDATA[Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - Nemocnica Bojnice]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-349-dodatok-c-2-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb---nemocnica-bojniceWed, 31 Mar 2021 18:00:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-349-dodatok-c-2-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb---nemocnica-bojnice<![CDATA[Výsledky testovania na COVID-19]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-346-vysledky-testovania-na-covid-19Tue, 09 Mar 2021 15:41:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-346-vysledky-testovania-na-covid-19<![CDATA[Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny 25.03.2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-342-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-25032021Fri, 05 Mar 2021 07:35:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-342-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-25032021<![CDATA[DODATOK č. 1 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-340-dodatok-c-1-k-zmluve-o-zabezpeceni-systemu-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-a-s-odpadmi-z-neobalovych-vyrobkovTue, 02 Mar 2021 09:17:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-340-dodatok-c-1-k-zmluve-o-zabezpeceni-systemu-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-a-s-odpadmi-z-neobalovych-vyrobkov<![CDATA[DODATOK č. 3 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní KO - VEPOS, s.r.o. Nováky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-339-dodatok-c-3-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-ko---vepos-sro-novakyTue, 02 Mar 2021 09:09:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-339-dodatok-c-3-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-ko---vepos-sro-novaky<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-338-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2020Tue, 23 Feb 2021 12:21:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-338-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2020<![CDATA[Vyhlásenie z pracovného rokovania ZMOHN a zoznam MOM]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-337-vyhlasenie-z-pracovneho-rokovania-zmohn-a-zoznam-momWed, 10 Feb 2021 09:54:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-337-vyhlasenie-z-pracovneho-rokovania-zmohn-a-zoznam-mom<![CDATA[Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - Nemocnica Bojnice]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-336-dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb---nemocnica-bojniceFri, 29 Jan 2021 11:45:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-336-dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb---nemocnica-bojnice<![CDATA[DOHODA č. 21/12/010/30 § 10 - ÚPSVaR Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-335-dohoda-c-211201030--10---psvar-prievidzaThu, 28 Jan 2021 09:45:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-335-dohoda-c-211201030--10---psvar-prievidza<![CDATA[Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-334-zmluva-o-poskytovani-sluzieb-nemocnicamomFri, 22 Jan 2021 14:14:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-334-zmluva-o-poskytovani-sluzieb-nemocnicamom<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-331-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaTue, 05 Jan 2021 14:23:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-331-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o prerušení elektriny 12.01.2021 od 08:30 hod. do 14:30 hod.]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-328-oznamenie-o-preruseni-elektriny-12012021-od-0830-hod-do-1430-hodTue, 05 Jan 2021 10:16:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-328-oznamenie-o-preruseni-elektriny-12012021-od-0830-hod-do-1430-hod<![CDATA[DOHODA č. 20/12/012/43 § 12 - ÚPSVaR Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-327-dohoda-c-201201243--12---psvar-prievidzaTue, 15 Dec 2020 09:10:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-327-dohoda-c-201201243--12---psvar-prievidza<![CDATA[Rozpočet na rok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-326-rozpocet-na-rok-2021Tue, 15 Dec 2020 09:06:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-326-rozpocet-na-rok-2021<![CDATA[VZN č. 03/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ na kalendárny rok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-325-vzn-c-032020-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-ms-na-kalendarny-rok-2021Fri, 11 Dec 2020 12:21:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-325-vzn-c-032020-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-ms-na-kalendarny-rok-2021<![CDATA[VZN č. 02/2020 o MD a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-324-vzn-c-022020-o-md-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-rok-2021Fri, 11 Dec 2020 12:08:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-324-vzn-c-022020-o-md-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-rok-2021<![CDATA[VZN č. 01/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-323-vzn-c-012020-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2021Fri, 11 Dec 2020 12:02:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-323-vzn-c-012020-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2021<![CDATA[Darovacia zmluva č. 1/2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-322-darovacia-zmluva-c-12020Fri, 11 Dec 2020 08:36:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-322-darovacia-zmluva-c-12020<![CDATA[Darovacia zmluva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-321-darovacia-zmluvaFri, 11 Dec 2020 08:34:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-321-darovacia-zmluva<![CDATA[Zmluva o výpožičke]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-320-zmluva-o-vypozickeWed, 02 Dec 2020 08:55:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-320-zmluva-o-vypozicke<![CDATA[Oznámenie o začatí územného konania]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-319-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konaniaFri, 27 Nov 2020 07:09:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-319-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-318-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2021Mon, 23 Nov 2020 14:50:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-318-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2021<![CDATA[Návrh VZN obce Rudnianska Lehota č. 02/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021.]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-317-navrh-vzn-obce-rudnianska-lehota-c-022020-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady--a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2021Fri, 20 Nov 2020 15:42:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-317-navrh-vzn-obce-rudnianska-lehota-c-022020-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady--a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2021<![CDATA[NÁVRH VZN obce Rudnianska Lehota č. 01/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-316-navrh-vzn--obce-rudnianska-lehota-c-012020-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2021Fri, 20 Nov 2020 15:39:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-316-navrh-vzn--obce-rudnianska-lehota-c-012020-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2021<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 - 2023]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-315-navrh-rozpoctu-na-rok-2021-a-roky-2022---2023Fri, 20 Nov 2020 15:09:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-315-navrh-rozpoctu-na-rok-2021-a-roky-2022---2023<![CDATA[OZNAM - povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-314-oznam---povinnost-registracie-chovu-osipanych-do-23102020Wed, 14 Oct 2020 16:20:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-314-oznam---povinnost-registracie-chovu-osipanych-do-23102020<![CDATA[Blíži sa vykurovacia sezóna - odporúčania hasičov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-313-blizi-sa-vykurovacia-sezona---odporucania-hasicovMon, 21 Sep 2020 10:37:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-313-blizi-sa-vykurovacia-sezona---odporucania-hasicov<![CDATA[Oznámenie o prerušení elektriny dňa 06.10.2020 od 08:00 do 15:00 hod.]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-310-oznamenie-o-preruseni-elektriny-dna-06102020-od-0800-do-1500-hodTue, 08 Sep 2020 10:15:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-310-oznamenie-o-preruseni-elektriny-dna-06102020-od-0800-do-1500-hod<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudnianska Lehota TJ "Dúbrava" Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-309-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-rudnianska-lehota-tj-dubrava-rudnianska-lehotaWed, 02 Sep 2020 11:53:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-309-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-rudnianska-lehota-tj-dubrava-rudnianska-lehota<![CDATA[Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-308-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-uzivatela-sustavy-do-distribucnej-sustavyTue, 25 Aug 2020 11:38:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-308-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-uzivatela-sustavy-do-distribucnej-sustavy<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudnianska Lehota Jednote dôchodcov na Slovensku č. 29]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-307-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-rudnianska-lehota-jednote-dochodcov-na-slovensku-c-29Tue, 25 Aug 2020 10:45:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-307-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-rudnianska-lehota-jednote-dochodcov-na-slovensku-c-29<![CDATA[Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202007186]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-306-zmluva-o-poskytovani-doveryhodnej-sluzby-vydavania-certifikatov-c-202007186Mon, 24 Aug 2020 08:08:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-306-zmluva-o-poskytovani-doveryhodnej-sluzby-vydavania-certifikatov-c-202007186<![CDATA[Kúpna zmluva - A. Belanec a manž.]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-305-kupna-zmluva---a-belanec-a-manzWed, 29 Jul 2020 11:13:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-305-kupna-zmluva---a-belanec-a-manz<![CDATA[Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Okresný úrad Trenčín]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-304-oznamenie-o-vypracovani-strategickeho-dokumentu---okresny-urad-trencinTue, 07 Jul 2020 15:31:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-304-oznamenie-o-vypracovani-strategickeho-dokumentu---okresny-urad-trencin<![CDATA[Zmluva o prevode nehnuteľností z Emil Džugan na Obec Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-303-zmluva-o-prevode-nehnutelnosti-z-emil-dzugan-na-obec-rudnianska-lehotaMon, 06 Jul 2020 10:44:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-303-zmluva-o-prevode-nehnutelnosti-z-emil-dzugan-na-obec-rudnianska-lehota<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce - V. Šarközy ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-302-oznamenie-o-zamere-prevodu-nehnutelneho-majetku-obce---v-sarkozy-Fri, 03 Jul 2020 10:38:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-302-oznamenie-o-zamere-prevodu-nehnutelneho-majetku-obce---v-sarkozy-<![CDATA[Oznámenie o rozšírení NN zemného vedenia Rudnianska Lehota - Lánce od 06.07.2020 do 31.07.2020 a rozkopávke 08.07.2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-301-oznamenie-o-rozsireni-nn-zemneho-vedenia-rudnianska-lehota---lance-od-06072020-do-31072020-a-rozkopavke--08072020Wed, 01 Jul 2020 15:09:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-301-oznamenie-o-rozsireni-nn-zemneho-vedenia-rudnianska-lehota---lance-od-06072020-do-31072020-a-rozkopavke--08072020<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.07.2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-300-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-22072020Wed, 01 Jul 2020 15:06:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-300-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-22072020<![CDATA[Zámenná zmluva - Obec Rudnianska Lehota, Štefan Struhár a manž. Anna]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-299-zamenna-zmluva---obec-rudnianska-lehota-stefan-struhar-a-manz-annaFri, 19 Jun 2020 08:20:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-299-zamenna-zmluva---obec-rudnianska-lehota-stefan-struhar-a-manz-anna<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.06.2020 od 08:30 do 14:30 hod.]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-298-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-23062020-od-0830-do-1430-hodFri, 05 Jun 2020 16:12:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-298-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-23062020-od-0830-do-1430-hod<![CDATA[DODATOK č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MŠ Rudnianska Lehota ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-297-dodatok-c-4-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku---ms-rudnianska-lehota-Mon, 01 Jun 2020 13:36:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-297-dodatok-c-4-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku---ms-rudnianska-lehota-<![CDATA[Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-296-verejna-vyhlaska---regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-prievidzaMon, 01 Jun 2020 13:27:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-296-verejna-vyhlaska---regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-prievidza<![CDATA[„Návrh plánu kontrolnej činnosti“ na druhý polrok 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-295-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti---na-druhy-polrok-2020Sat, 30 May 2020 13:18:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-295-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti---na-druhy-polrok-2020<![CDATA[Návrh na schválenie - "Záverečný účet obce Rudnianska Lehota za rok 2019"]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-294-navrh-na-schvalenie---zaverecny-ucet-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2019Sat, 30 May 2020 12:27:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-294-navrh-na-schvalenie---zaverecny-ucet-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2019<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - K. Pánisová, M. Oswaldová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-293-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---k-panisova-m-oswaldovaMon, 25 May 2020 15:10:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-293-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---k-panisova-m-oswaldova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-292-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaMon, 25 May 2020 08:34:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-292-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 1/2019 - PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-291-dodatok-c-1-ku-zmluve-o-dielo-c-12019---priemstav-stavebna-as-novakyWed, 20 May 2020 09:52:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-291-dodatok-c-1-ku-zmluve-o-dielo-c-12019---priemstav-stavebna-as-novaky<![CDATA[Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-290-ziadost-o-prijatie-dietata-do-msThu, 07 May 2020 11:27:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-290-ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms<![CDATA[Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-289-oznamenie-funkcii-zamestnani-cinnosti-a-majetkovych-pomerov-za-kalendarny-rok-2019Thu, 30 Apr 2020 11:31:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-289-oznamenie-funkcii-zamestnani-cinnosti-a-majetkovych-pomerov-za-kalendarny-rok-2019<![CDATA[Oznámenie o ukončení činnosti prevádzky COOP Jednota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-286-oznamenie-o-ukonceni-cinnosti-prevadzky-coop-jednotaThu, 23 Apr 2020 13:59:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-286-oznamenie-o-ukonceni-cinnosti-prevadzky-coop-jednota<![CDATA[SENIORI, SME TU PRE VÁS]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-284-seniori-sme-tu-pre-vasThu, 23 Apr 2020 10:01:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-284-seniori-sme-tu-pre-vas<![CDATA[DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G532]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-277-dodatok-c-3-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-cislo-zmluvy-kzp-po4-sc431-2017-19g532Thu, 16 Apr 2020 14:31:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-277-dodatok-c-3-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-cislo-zmluvy-kzp-po4-sc431-2017-19g532<![CDATA[Oznámenie - zámer prevodu majetku - D. Šimo a manž. Jarmila]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-275-oznamenie---zamer-prevodu-majetku---d-simo-a-manz-jarmilaThu, 02 Apr 2020 08:10:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-275-oznamenie---zamer-prevodu-majetku---d-simo-a-manz-jarmila<![CDATA[ZMLUVA č. 1420 139 o poskytnutí dotácie DPO]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-274-zmluva-c-1420-139-o-poskytnuti-dotacie-dpoTue, 31 Mar 2020 10:57:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-274-zmluva-c-1420-139-o-poskytnuti-dotacie-dpo<![CDATA[Nájomná zmluva - A. Belanec, B. Lajčiaková]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-273-najomna-zmluva---a-belanec-b-lajciakovaTue, 31 Mar 2020 10:56:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-273-najomna-zmluva---a-belanec-b-lajciakova<![CDATA[ZMLUVA o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK, a.s.]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-271-zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov---natur-pack-asWed, 25 Mar 2020 11:03:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-271-zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov---natur-pack-as<![CDATA[VÝZVA VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Marián Zauška - PLATAN, Zvolen]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-269-vyzva-verejna-vyhlaska---marian-zauska---platan-zvolenFri, 13 Mar 2020 15:33:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-269-vyzva-verejna-vyhlaska---marian-zauska---platan-zvolen<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 012020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-268-zmluva-o-dielo-c--012020Fri, 13 Mar 2020 07:27:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-268-zmluva-o-dielo-c--012020<![CDATA[StVPS - zákaznícke centrá zatvorené]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-267-stvps---zakaznicke-centra-zatvoreneThu, 12 Mar 2020 08:16:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-267-stvps---zakaznicke-centra-zatvorene<![CDATA[Oznámenie - zámer odpredaja pozemku pre A. Belanec a manž. Jozefína]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-266-oznamenie---zamer-odpredaja-pozemku-pre-a-belanec-a-manz-jozefinaWed, 11 Mar 2020 10:20:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-266-oznamenie---zamer-odpredaja-pozemku-pre-a-belanec-a-manz-jozefina<![CDATA[Koronavírus - Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-263-koronavirus---odporucania-pre-ludi-prichadzajucich-z-oblasti-vyskytu-ochorenia-covid-19Mon, 09 Mar 2020 15:30:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-263-koronavirus---odporucania-pre-ludi-prichadzajucich-z-oblasti-vyskytu-ochorenia-covid-19<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-259-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 04 Mar 2020 08:48:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-259-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb - Ing. J. Adamkovič]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-258-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb---ing-j-adamkovicTue, 03 Mar 2020 09:51:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-258-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb---ing-j-adamkovic<![CDATA[Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2020 v obci Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-257-vysledky-hlasovania-vo-volbach-do-nr-sr-2020-v-obci-rudnianska-lehotaTue, 03 Mar 2020 09:44:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-257-vysledky-hlasovania-vo-volbach-do-nr-sr-2020-v-obci-rudnianska-lehota<![CDATA[Úroveň vytriedenia KO za rok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-256-roven-vytriedenia-ko-za-rok-2019Fri, 28 Feb 2020 09:01:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-256-roven-vytriedenia-ko-za-rok-2019<![CDATA[DODATOK č. 2 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní KO]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-251-dodatok-c-2-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-koTue, 18 Feb 2020 14:37:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-251-dodatok-c-2-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-ko<![CDATA[NARIADENIE RVPS Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-250-nariadenie-rvps-prievidzaWed, 05 Feb 2020 07:28:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-250-nariadenie-rvps-prievidza<![CDATA[Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-249-zmluva-o-odbere-drevneho-odpadu-a-drevnej-hmotyFri, 20 Dec 2019 11:45:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-249-zmluva-o-odbere-drevneho-odpadu-a-drevnej-hmoty<![CDATA[VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-248-vzn-c-032019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2020Fri, 13 Dec 2019 10:29:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-248-vzn-c-032019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2020<![CDATA[VZN č. 02/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-247-vzn-c-022019-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2020Fri, 13 Dec 2019 10:26:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-247-vzn-c-022019-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2020<![CDATA[Darovacie zmluvy - MŠ Rudnianska Lehota ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-246-darovacie-zmluvy---ms-rudnianska-lehota-Tue, 10 Dec 2019 09:50:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-246-darovacie-zmluvy---ms-rudnianska-lehota-<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 1/2019 - Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-245-zmluva-o-dielo-c-12019---zvysenie-energetickej-narocnosti-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehotaTue, 03 Dec 2019 13:21:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-245-zmluva-o-dielo-c-12019---zvysenie-energetickej-narocnosti-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehota<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní do OkVK]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-244-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-do-okvkFri, 22 Nov 2019 08:53:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-244-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-do-okvk<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 - 2022]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-243-navrh-rozpoctu-na-rok-2020-a-roky-2021---2022Fri, 22 Nov 2019 08:21:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-243-navrh-rozpoctu-na-rok-2020-a-roky-2021---2022<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-241-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-prvy-polrok-2020Fri, 22 Nov 2019 08:02:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-241-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-prvy-polrok-2020<![CDATA[Návrh VZN č. 03/2019 o miestnych daniacha a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-240-navrh-vzn-c-032019-o-miestnych-daniacha-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2020Fri, 22 Nov 2019 07:57:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-240-navrh-vzn-c-032019-o-miestnych-daniacha-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2020<![CDATA[Návrh VZN č. 02/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-239-navrh-vzn-c-022019-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2020Fri, 22 Nov 2019 07:53:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-239-navrh-vzn-c-022019-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2020<![CDATA[Informácie pre voliča - voľby do NR SR]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-236-informacie-pre-volica---volby-do-nr-srThu, 07 Nov 2019 17:20:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-236-informacie-pre-volica---volby-do-nr-sr<![CDATA[Vyhlásenie volieb do NR SR v zbierke zákonov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-235-vyhlasenie-volieb-do-nr-sr-v-zbierke-zakonovThu, 07 Nov 2019 15:38:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-235-vyhlasenie-volieb-do-nr-sr-v-zbierke-zakonov<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-234-zverejnenie-elektronickej-adresyWed, 06 Nov 2019 13:22:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-234-zverejnenie-elektronickej-adresy<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-233-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 24 Oct 2019 11:25:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-233-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-232-vyzva-na--predkladanie--ponk-Mon, 14 Oct 2019 13:12:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-232-vyzva-na--predkladanie--ponk-<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-231-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaTue, 08 Oct 2019 15:28:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-231-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[ZMLUVA O SPOLUPRÁCI]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-230-zmluva-o-spolupraciMon, 07 Oct 2019 15:02:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-230-zmluva-o-spolupraci<![CDATA[Chovatelia ošípaných - upozornenie RVPS Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-229-chovatelia-osipanych---upozornenie-rvps-prievidzaMon, 23 Sep 2019 10:56:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-229-chovatelia-osipanych---upozornenie-rvps-prievidza<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-228-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 05 Sep 2019 14:22:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-228-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-227-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaFri, 30 Aug 2019 09:17:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-227-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Kúpna zmluva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-226-kupna-zmluvaThu, 22 Aug 2019 14:42:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-226-kupna-zmluva<![CDATA[VZN č. 01/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudnianska Lehota.]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-225-vzn-c-012019-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu--nakladov-v-skole-a-skolskom-zariadeni-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-rudnianska-lehotaThu, 15 Aug 2019 14:27:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-225-vzn-c-012019-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu--nakladov-v-skole-a-skolskom-zariadeni-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-rudnianska-lehota<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - P. Hudec]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-223-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-hudecMon, 05 Aug 2019 15:19:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-223-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-hudec<![CDATA[DODATOK č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-222-dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorovMon, 05 Aug 2019 12:06:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-222-dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorov<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-221-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaThu, 01 Aug 2019 09:55:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-221-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Návrh VZN č. 01/2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-220-navrh-vzn-c-012019Tue, 30 Jul 2019 13:45:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-220-navrh-vzn-c-012019<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-219-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 18 Jul 2019 15:14:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-219-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-218-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-Thu, 18 Jul 2019 09:10:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-218-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-<![CDATA[Poistná zmluva č. : 2406958001 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-217-poistna-zmluva-c--2406958001---poistenie-majetku-a-zodpovednosti-za-skoduTue, 16 Jul 2019 09:55:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-217-poistna-zmluva-c--2406958001---poistenie-majetku-a-zodpovednosti-za-skodu<![CDATA[Výberové konanie na riaditeľa/ku Materskej školy v Rudnianskej Lehote]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-216-vyberove-konanie-na-riaditelaku-materskej-skoly-v-rudnianskej-lehoteWed, 03 Jul 2019 10:07:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-216-vyberove-konanie-na-riaditelaku-materskej-skoly-v-rudnianskej-lehote<![CDATA[Edukačný plagát o správnom triedení]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-215-edukacny-plagat-o-spravnom-triedeniWed, 03 Jul 2019 09:49:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-215-edukacny-plagat-o-spravnom-triedeni<![CDATA[Verejná vyhláška - Okresný úrad Trenčín]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-214-verejna-vyhlaska---okresny-urad-trencinTue, 02 Jul 2019 15:40:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-214-verejna-vyhlaska---okresny-urad-trencin<![CDATA[Nájomná zmluva č. 3/11/2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-213-najomna-zmluva-c-3112019Tue, 02 Jul 2019 15:34:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-213-najomna-zmluva-c-3112019<![CDATA[DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-212-dodatok-c-1-k-zmluve-o-dieloMon, 24 Jun 2019 07:52:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-212-dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo<![CDATA[ZMLUVA O DIELO]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-211-zmluva-o-dieloMon, 24 Jun 2019 07:51:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-211-zmluva-o-dielo<![CDATA[Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-210-dodatok-c-001-k-zmluve-o-dodavke-plynuWed, 19 Jun 2019 08:44:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-210-dodatok-c-001-k-zmluve-o-dodavke-plynu<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-209-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-Tue, 18 Jun 2019 14:59:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-209-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-<![CDATA[Dočasné presťahovanie pošty Nitrianske Rudno]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-208-docasne-prestahovanie-posty-nitrianske-rudnoMon, 10 Jun 2019 14:14:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-208-docasne-prestahovanie-posty-nitrianske-rudno<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-206-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaFri, 07 Jun 2019 07:57:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-206-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[ZMLUVA o pokytnutí dotácie z rozpočtu obce - JD Rudnianska Lehota ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-204-zmluva-o-pokytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce---jd-rudnianska-lehota-Mon, 03 Jun 2019 14:55:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-204-zmluva-o-pokytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce---jd-rudnianska-lehota-<![CDATA[Záverečný účet obce]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-203-zaverecny-ucet-obceMon, 27 May 2019 13:51:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-203-zaverecny-ucet-obce<![CDATA[VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-202-vyzva-na--predkladanie--ponk--zvysenie-energetickej-narocnosti-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehotaFri, 24 May 2019 07:22:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-202-vyzva-na--predkladanie--ponk--zvysenie-energetickej-narocnosti-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehota<![CDATA[PLÁN kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-201-plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-2-polrok-2019Fri, 24 May 2019 07:19:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-201-plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-2-polrok-2019<![CDATA[ZMLUVA č. 149 599 o poskytnutí dotácie]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-199-zmluva-c-149-599-o-poskytnuti-dotacieTue, 21 May 2019 11:17:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-199-zmluva-c-149-599-o-poskytnuti-dotacie<![CDATA[DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-198-dodatok-c-2-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevkuThu, 16 May 2019 10:19:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-198-dodatok-c-2-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu nehnuteľnosti - J. Belanec a manž. Daniela]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-197-oznamenie-o-zamere-prevodu-nehnutelnosti---j-belanec-a-manz-danielaTue, 07 May 2019 07:47:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-197-oznamenie-o-zamere-prevodu-nehnutelnosti---j-belanec-a-manz-daniela<![CDATA[ROZHODNUTIE - "Líniová stavba 11019 - Rudnianska Lehota, Lánce - Rozšírenie NN"]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-196-rozhodnutie---liniova-stavba-11019---rudnianska-lehota-lance---rozsirenie-nnTue, 16 Apr 2019 15:18:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-196-rozhodnutie---liniova-stavba-11019---rudnianska-lehota-lance---rozsirenie-nn<![CDATA[ZMLUVA o poskytnutí dotácie - TJ Dúbrava Rudnianska Lehota]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-194-zmluva-o-poskytnuti-dotacie---tj-dubrava-rudnianska-lehotaThu, 11 Apr 2019 08:50:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-194-zmluva-o-poskytnuti-dotacie---tj-dubrava-rudnianska-lehota<![CDATA[Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR - II. kolo]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-193-vysledky-hlasovania-vo-volbach-prezidenta-sr---ii-koloTue, 02 Apr 2019 13:35:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-193-vysledky-hlasovania-vo-volbach-prezidenta-sr---ii-kolo<![CDATA[DODATOK č. 1 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní KO]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-192-dodatok-c-1-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-koMon, 01 Apr 2019 12:19:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-192-dodatok-c-1-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-ko<![CDATA[Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia č. 1/2/19]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-190-zmluva-o-prenajme-kopirovacieho-zariadenia-c-1219Thu, 28 Mar 2019 10:44:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-190-zmluva-o-prenajme-kopirovacieho-zariadenia-c-1219<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 012019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-191-zmluva-o-dielo-c-012019Thu, 28 Mar 2019 10:44:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-191-zmluva-o-dielo-c-012019<![CDATA[ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-189-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluziebTue, 19 Mar 2019 14:36:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-189-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb<![CDATA[Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR - I. kolo]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-188-vysledky-hlasovania-vo-volbach-prezidenta-sr---i-koloMon, 18 Mar 2019 11:46:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-188-vysledky-hlasovania-vo-volbach-prezidenta-sr---i-kolo<![CDATA[Voľby do EP - zverejnenie emailovej adresy: ourlehota@mail.t-com.sk]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-187-volby-do-ep---zverejnenie-emailovej-adresy-ourlehotamailt-comskWed, 13 Mar 2019 11:13:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-187-volby-do-ep---zverejnenie-emailovej-adresy-ourlehotamailt-comsk<![CDATA[Dohoda o úhrade spotrebovanej elektrickej energie - Kinet s.r.o.]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-185-dohoda-o-uhrade-spotrebovanej-elektrickej-energie---kinet-sroWed, 06 Mar 2019 08:00:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-185-dohoda-o-uhrade-spotrebovanej-elektrickej-energie---kinet-sro<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-184-roven-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2018Wed, 27 Feb 2019 12:03:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-184-roven-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-183-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 25 Feb 2019 07:52:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-183-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-186-utvorenie-volebneho-okrsku-a-urcenie-volebnej-miestnostiWed, 20 Feb 2019 10:38:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-186-utvorenie-volebneho-okrsku-a-urcenie-volebnej-miestnosti<![CDATA[Voľby prezidenta SR - zoznam kandidátov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-182-volby-prezidenta-sr---zoznam-kandidatovWed, 20 Feb 2019 10:14:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-182-volby-prezidenta-sr---zoznam-kandidatov<![CDATA[Voľby do EP - informácia pre voliča v anglickom jazyku]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-181-volby-do-ep---informacia-pre-volica-v-anglickom-jazykuWed, 13 Feb 2019 10:59:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-181-volby-do-ep---informacia-pre-volica-v-anglickom-jazyku<![CDATA[Voľby do EP - informácia pre voliča v slovenskom jazyku]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-180-volby-do-ep---informacia-pre-volica-v-slovenskom-jazykuMon, 11 Feb 2019 15:46:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-180-volby-do-ep---informacia-pre-volica-v-slovenskom-jazyku<![CDATA[Vyhlásenie volieb do európskeho parlamentu]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-179-vyhlasenie-volieb-do-europskeho-parlamentuMon, 11 Feb 2019 15:32:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-179-vyhlasenie-volieb-do-europskeho-parlamentu<![CDATA[DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-178-dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevkuTue, 05 Feb 2019 16:24:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-178-dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - R. Nosterčík]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-177-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---r-nostercikMon, 04 Feb 2019 15:34:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-177-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---r-nostercik<![CDATA[Dodatok k Zmluve - Slovak telekom, a.s. Bratislava]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-176-dodatok-k-zmluve---slovak-telekom-as-bratislavaMon, 04 Feb 2019 09:56:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-176-dodatok-k-zmluve---slovak-telekom-as-bratislava<![CDATA[Kúpna zmluva - Slovak Telekom, a.s. Bratislava]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-175-kupna-zmluva---slovak-telekom-as-bratislavaMon, 04 Feb 2019 09:50:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-175-kupna-zmluva---slovak-telekom-as-bratislava<![CDATA[Voľby prezidenta SR - utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-174-volby-prezidenta-sr---utvorenie-volebneho-okrsku--a-urcenie-volebnej-miestnostiTue, 29 Jan 2019 08:41:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-174-volby-prezidenta-sr---utvorenie-volebneho-okrsku--a-urcenie-volebnej-miestnosti<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 12.02.2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-173-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-dna-12022019Mon, 28 Jan 2019 15:02:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-173-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-dna-12022019<![CDATA[Voľby prezidenta SR - zverejnenie emailovej adresy: ourlehota@mail.t-com.sk]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-172-volby-prezidenta-sr---zverejnenie-emailovej-adresy---ourlehotamailt-comskMon, 28 Jan 2019 09:02:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-172-volby-prezidenta-sr---zverejnenie-emailovej-adresy---ourlehotamailt-comsk<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-171-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 23 Jan 2019 16:30:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-171-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Informačný plagát k projektu:"Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota"]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-170-informacny-plagat-k-projektuzvysenie-energetickej-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehotaTue, 15 Jan 2019 16:51:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-170-informacny-plagat-k-projektuzvysenie-energetickej-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehota<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácia pre voliča]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-168-volby-prezidenta-slovenskej-republiky---informacia-pre-volicaTue, 15 Jan 2019 16:11:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-168-volby-prezidenta-slovenskej-republiky---informacia-pre-volica<![CDATA[Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-167-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkachTue, 15 Jan 2019 14:27:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-167-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-165-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2019Fri, 04 Jan 2019 10:54:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-165-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2019<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-163-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 17 Dec 2018 15:30:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-163-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Zmluva o dielo - hudobná produkcia]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-164-zmluva-o-dielo---hudobna-produkciaSun, 16 Dec 2018 09:52:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-164-zmluva-o-dielo---hudobna-produkcia<![CDATA[VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na kalendárny rok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-162-vzn-c-32018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-kalendarny-rok-2019Fri, 14 Dec 2018 17:49:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-162-vzn-c-32018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-kalendarny-rok-2019<![CDATA[VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-161-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2019Fri, 14 Dec 2018 17:40:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-161-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2019<![CDATA[Darovacie zmluvy pre MŠ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-160-darovacie-zmluvy-pre-msWed, 12 Dec 2018 09:21:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-160-darovacie-zmluvy-pre-ms<![CDATA[Objednávka č. 9/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-159-objednavka-c-92018Wed, 05 Dec 2018 07:45:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-159-objednavka-c-92018<![CDATA[Objednávka č. 8/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-158-objednavka-c-82018Wed, 05 Dec 2018 07:42:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-158-objednavka-c-82018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-156-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 03 Dec 2018 11:54:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-156-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Výročná správa obce Rudnianska Lehota za rok 2017]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-155-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2017Fri, 30 Nov 2018 13:19:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-155-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2017<![CDATA[Návrh VZN č. 3/2018 o MDaMP za KO na rok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-154-navrh-vzn-c-32018-o-mdamp-za-ko-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 16:24:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-154-navrh-vzn-c-32018-o-mdamp-za-ko-na-rok-2019<![CDATA[Návrh VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-153-navrh-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 16:22:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-153-navrh-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2019<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-152-navrh-rozpoctu-na-rok-2019-a-roky-2020---2021Mon, 26 Nov 2018 12:44:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-152-navrh-rozpoctu-na-rok-2019-a-roky-2020---2021<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-151-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-prvy-polrok-2019Mon, 26 Nov 2018 12:05:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-151-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-prvy-polrok-2019<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-150-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 19 Nov 2018 14:28:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-150-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-149-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaMon, 12 Nov 2018 14:41:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-149-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-148-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-obecneho-zastupitelstva-a-volieb-starostu-obceMon, 12 Nov 2018 09:46:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-148-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-obecneho-zastupitelstva-a-volieb-starostu-obce<![CDATA[DOHODA č. 18/12/012/39 podľa § 12 - ÚPSVaR Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-147-dohoda-c-181201239-podla--12---psvar-prievidzaFri, 09 Nov 2018 10:59:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-147-dohoda-c-181201239-podla--12---psvar-prievidza<![CDATA[DOHODA č. 18/12/010/53 podľa § 10 - ÚPSVaR Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-146-dohoda-c-181201053-podla--10---psvar-prievidzaFri, 09 Nov 2018 10:51:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-146-dohoda-c-181201053-podla--10---psvar-prievidza<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-144-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volebne-komisieFri, 09 Nov 2018 10:28:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-144-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volebne-komisie<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-145-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volicovFri, 09 Nov 2018 10:28:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-145-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volicov<![CDATA[Domáce zabíjačky - usmernenie RVPS Prievidza]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-142-domace-zabijacky---usmernenie-rvps-prievidzaWed, 07 Nov 2018 13:21:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-142-domace-zabijacky---usmernenie-rvps-prievidza<![CDATA[ODBER KRVI DŇA 29. 10. 2018 JE ZRUŠENÝ!!!]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-141-odber-krvi-dna-29-10-2018-je-zrusenyFri, 26 Oct 2018 08:39:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-141-odber-krvi-dna-29-10-2018-je-zruseny<![CDATA[ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení regionálnej prehliadky Jeseň je dar]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-140-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-regionalnej-prehliadky-jesen-je-darMon, 22 Oct 2018 12:02:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-140-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-regionalnej-prehliadky-jesen-je-dar<![CDATA[ZMLUVA o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-138-zmluva-o-odvoze-a-zneskodnovani-komunalneho-odpaduThu, 18 Oct 2018 10:13:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-138-zmluva-o-odvoze-a-zneskodnovani-komunalneho-odpadu<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-136-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 10 Oct 2018 12:15:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-136-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-134-zmluva-o-vykonavani-zdravotnej-posudkovej-cinnostiMon, 08 Oct 2018 15:57:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-134-zmluva-o-vykonavani-zdravotnej-posudkovej-cinnosti<![CDATA[ZMLUVA o spracúvaní osobných údajov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-133-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajovMon, 08 Oct 2018 14:37:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-133-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - P. Javorček]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-137-zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena---p-javorcekFri, 28 Sep 2018 07:48:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-137-zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena---p-javorcek<![CDATA[Nájomná zmluva č. 2/5/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-132-najomna-zmluva-c-252018Thu, 27 Sep 2018 09:18:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-132-najomna-zmluva-c-252018<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-131-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstvaFri, 21 Sep 2018 08:19:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-131-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-129-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obceFri, 21 Sep 2018 07:08:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-129-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce<![CDATA[DODATOK č. 3 k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-128-dodatok-c-3-k-zmluve-o-spolupraci-a-kupnej-zmluveThu, 20 Sep 2018 08:44:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-128-dodatok-c-3-k-zmluve-o-spolupraci-a-kupnej-zmluve<![CDATA[Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-127-zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajovWed, 12 Sep 2018 10:15:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-127-zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajov<![CDATA[Pozvánka na výstavu cestovateľských fotografií Petra Belanca]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-126-pozvanka-na-vystavu-cestovatelskych-fotografii--petra-belancaThu, 30 Aug 2018 13:47:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-126-pozvanka-na-vystavu-cestovatelskych-fotografii--petra-belanca<![CDATA[Plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-125-plagat-o-spravnom-triedeni--papier-sklo-plasty-kovy-a-napojove-kartonyTue, 28 Aug 2018 15:32:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-125-plagat-o-spravnom-triedeni--papier-sklo-plasty-kovy-a-napojove-kartony<![CDATA[Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-123-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisieTue, 28 Aug 2018 08:11:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-123-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Zverejnenie emailovej adresy]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-119-zverejnenie-emailovej-adresyMon, 27 Aug 2018 15:28:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-119-zverejnenie-emailovej-adresy<![CDATA[Verejná vyhláška - Ing. Rudolf Nosterčík]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-118-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercikMon, 27 Aug 2018 08:35:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-118-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercik<![CDATA[DODATOK č. 01/2018 - zber použitého šatstva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-117-dodatok-c-012018---zber-pouziteho-satstvaWed, 08 Aug 2018 14:20:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-117-dodatok-c-012018---zber-pouziteho-satstva<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-116-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 07 Aug 2018 14:15:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-116-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Zmluva o dielo č. 03/2018 ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-115-zmluva-o-dielo-c-032018-Wed, 01 Aug 2018 14:21:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-115-zmluva-o-dielo-c-032018-<![CDATA[Zmluva o dielo]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-114-zmluva-o-dieloTue, 31 Jul 2018 11:28:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-114-zmluva-o-dielo<![CDATA[Zmluva o poskytovaní služieb č. 005/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-113-zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c-0052018Tue, 24 Jul 2018 14:15:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-113-zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c-0052018<![CDATA[Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-112-informacie-pre-politicke-strany-politicke-hnutia-a-koalicieThu, 19 Jul 2018 08:02:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-112-informacie-pre-politicke-strany-politicke-hnutia-a-koalicie<![CDATA[Informácie pre nezávislých kandidátov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-111-informacie-pre-nezavislych-kandidatovThu, 19 Jul 2018 07:56:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-111-informacie-pre-nezavislych-kandidatov<![CDATA[Oznámenie o počte obyvateľov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-108-oznamenie-o-pocte-obyvatelovTue, 17 Jul 2018 11:07:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-108-oznamenie-o-pocte-obyvatelov<![CDATA[Oznámenie o zámere odpredaja majetku]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-107-oznamenie-o-zamere-odpredaja-majetkuWed, 11 Jul 2018 11:32:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-107-oznamenie-o-zamere-odpredaja-majetku<![CDATA[OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-106-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvoduTue, 10 Jul 2018 14:45:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-106-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvodu<![CDATA[Informácie pre voliča]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-105-informacie-pre-volicaTue, 10 Jul 2018 14:41:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-105-informacie-pre-volica<![CDATA[Rozhodnutie predsedu NR SR zo 06.07.2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-104-rozhodnutie-predsedu-nr-sr-zo-06072018Tue, 10 Jul 2018 14:30:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-104-rozhodnutie-predsedu-nr-sr-zo-06072018<![CDATA[VZN č. 01/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-103-vzn-c-012018Tue, 10 Jul 2018 14:17:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-103-vzn-c-012018<![CDATA[Záverečný účet Obce]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-102-zaverecny-ucet-obceTue, 10 Jul 2018 13:56:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-102-zaverecny-ucet-obce<![CDATA[Verejná vyhláška - Ing. Rudolf Nosterčík]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-100-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercikMon, 09 Jul 2018 15:02:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-100-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercik<![CDATA[Pravidelný odber krvi dňa 04. júla 2018 sa ruší !!!]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-99-pravidelny-odber-krvi-dna-04-jula-2018-sa-rusi-Mon, 02 Jul 2018 13:35:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-99-pravidelny-odber-krvi-dna-04-jula-2018-sa-rusi-<![CDATA[Zmluva o spracúvaní osobných údajov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-98-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajovWed, 27 Jun 2018 15:59:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-98-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielok - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-97-oznamenie-o-ulozeni-zasielok---m-motuzTue, 19 Jun 2018 16:05:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-97-oznamenie-o-ulozeni-zasielok---m-motuz<![CDATA[Návrh záverečný účet Obce za rok 2017]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-96-navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017Wed, 06 Jun 2018 10:01:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-96-navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017<![CDATA[Návrh VZN č. 1/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-95-navrh-vzn-c-12018Wed, 06 Jun 2018 10:00:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-95-navrh-vzn-c-12018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-94-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 04 Jun 2018 14:38:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-94-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-93-navrh-planu-kontrolnej-cinnostiMon, 04 Jun 2018 07:45:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-93-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti<![CDATA[Dohoda o umiestnení seizmickej stanice]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-92-dohoda-o-umiestneni-seizmickej-staniceWed, 30 May 2018 08:03:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-92-dohoda-o-umiestneni-seizmickej-stanice<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-91-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 29 May 2018 11:00:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-91-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Objednávka č. 6/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-90-objednavka-c-62018Wed, 23 May 2018 11:10:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-90-objednavka-c-62018<![CDATA[Objednávka č. 5/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-89-objednavka-c-52018Wed, 23 May 2018 10:48:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-89-objednavka-c-52018<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-88-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-Tue, 15 May 2018 11:02:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-88-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-<![CDATA[Kúpna zmluva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-87-kupna-zmluvaMon, 14 May 2018 10:42:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-87-kupna-zmluva<![CDATA[ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-86-zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevkuMon, 07 May 2018 14:48:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-86-zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku<![CDATA[ZMLUVA O DIELO]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-85-zmluva-o-dieloFri, 20 Apr 2018 10:48:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-85-zmluva-o-dielo<![CDATA[Objednávka č. 4/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-84-objednavka-c-42018Tue, 17 Apr 2018 16:31:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-84-objednavka-c-42018<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-83-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzTue, 17 Apr 2018 08:28:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-83-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-82-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 17 Apr 2018 08:27:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-82-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-81-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 16 Apr 2018 08:58:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-81-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Mitterko]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterkoMon, 16 Apr 2018 08:56:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterko<![CDATA[Objednávka č. 3/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-79-objednavka-c-32018Mon, 16 Apr 2018 08:54:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-79-objednavka-c-32018<![CDATA[Objednávka č. 2/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-78-objednavka-c-22018Wed, 11 Apr 2018 08:50:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-78-objednavka-c-22018<![CDATA[Objednávka č. 1/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-77-objednavka-c-12018Wed, 11 Apr 2018 08:49:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-77-objednavka-c-12018<![CDATA[Zmluva o spolupráci obcí]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-76-zmluva-o-spolupraci-obciFri, 06 Apr 2018 11:44:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-76-zmluva-o-spolupraci-obci<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. R. Nosterčík]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-75-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---ing-r-nostercikThu, 05 Apr 2018 14:19:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-75-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---ing-r-nostercik<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-74-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 05 Apr 2018 14:14:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-74-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-73-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 03 Apr 2018 14:52:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-73-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-72-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzTue, 03 Apr 2018 14:51:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-72-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[ZMLUVA č. 148 415]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-71-zmluva-c-148-415Tue, 27 Mar 2018 08:38:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-71-zmluva-c-148-415<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Mitterko]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-70-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterkoMon, 26 Mar 2018 14:17:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-70-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterko<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-69-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaMon, 26 Mar 2018 14:15:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-69-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Zmluva o grantovom účte]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-68-zmluva-o-grantovom-ucteMon, 26 Mar 2018 14:13:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-68-zmluva-o-grantovom-ucte<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-67-zmluva-o-poskytnuti-dotacieTue, 20 Mar 2018 11:41:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-67-zmluva-o-poskytnuti-dotacie<![CDATA[ZMLUVA o poskytnutí audítorských služieb]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-66-zmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluziebTue, 20 Mar 2018 11:37:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-66-zmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-65-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaTue, 20 Mar 2018 07:49:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-65-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Kúpna zmluva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-64-kupna-zmluvaFri, 16 Mar 2018 07:17:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-64-kupna-zmluva<![CDATA[Odber krvi v roku 2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-62-odber-krvi-v-roku-2018Fri, 23 Feb 2018 08:28:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-62-odber-krvi-v-roku-2018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - P. Mitterko]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-mitterkoThu, 22 Feb 2018 14:28:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-mitterko<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-59-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaThu, 22 Feb 2018 07:52:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-59-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[ZMLUVA o nájme nebytových priestorov]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-58-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorovThu, 15 Feb 2018 09:18:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-58-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 01/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-57-zmluva-o-dielo-c-012018Tue, 13 Feb 2018 15:31:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-57-zmluva-o-dielo-c-012018<![CDATA[Darovacia zmluva č. 1/2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-56-darovacia--zmluva-c-12018Tue, 13 Feb 2018 15:28:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-56-darovacia--zmluva-c-12018<![CDATA[Kúpna zmluva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-55-kupna-zmluvaThu, 08 Feb 2018 15:45:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-55-kupna-zmluva<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - M. Bátorová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-54-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---m-batorovaWed, 07 Feb 2018 08:36:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-54-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová, M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-53-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuzTue, 06 Feb 2018 18:03:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-53-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová, M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-52-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuzFri, 26 Jan 2018 07:42:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-52-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-51-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 24 Jan 2018 15:13:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-51-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-50-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaWed, 24 Jan 2018 15:11:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-50-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Zmluva o dielo č. 012018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-49-zmluva-o-dielo-c-012018Wed, 24 Jan 2018 15:05:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-49-zmluva-o-dielo-c-012018<![CDATA[Zmluva o pripojení zariadenia ]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-48-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-Mon, 15 Jan 2018 09:36:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-48-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-47-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2018Thu, 04 Jan 2018 14:14:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-47-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-46-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 20 Dec 2017 15:21:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-46-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-45-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 20 Dec 2017 15:18:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-45-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-44-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkachWed, 20 Dec 2017 15:10:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-44-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach<![CDATA[Darovacia zmluva č. 1/2017]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-43-darovacia-zmluva-c-12017Wed, 20 Dec 2017 14:41:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-43-darovacia-zmluva-c-12017<![CDATA[Dohoda č. 17/12/010/59]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-42-dohoda-c-171201059Wed, 20 Dec 2017 14:33:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-42-dohoda-c-171201059<![CDATA[Dohoda č. 17/12/012/60]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-41-dohoda-c-171201260Thu, 14 Dec 2017 09:58:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-41-dohoda-c-171201260<![CDATA[Zmluva o dielo a licenčná zmluva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-40-zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluvaThu, 14 Dec 2017 09:40:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-40-zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva<![CDATA[Adventná kvapka krvi 14.12.2017]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-39-adventna-kvapka-krvi-14122017Mon, 11 Dec 2017 11:53:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-39-adventna-kvapka-krvi-14122017<![CDATA[Výročná správa obce Rudnianska Lehota za rok 2016]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-37-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2016Mon, 11 Dec 2017 11:46:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-37-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2016<![CDATA[Pozvánka na stretnutie s Mikulášom]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-32-pozvanka-na-stretnutie-s-mikulasomFri, 01 Dec 2017 12:04:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-32-pozvanka-na-stretnutie-s-mikulasom<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-28-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 08:09:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-28-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-27-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 07:32:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-27-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-26-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 07:30:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-26-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Zmluva o dielo č. 2/2017]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-25-zmluva-o-dielo-c-22017Mon, 27 Nov 2017 15:41:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-25-zmluva-o-dielo-c-22017<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 - 2020]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-24-navrh-rozpoctu-na-rok-2018-a-roky-2019---2020Wed, 22 Nov 2017 14:49:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-24-navrh-rozpoctu-na-rok-2018-a-roky-2019---2020<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-23-navrh-planu-kontrolnej-cinnostiWed, 22 Nov 2017 14:39:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-23-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-22-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 22 Nov 2017 14:33:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-22-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Mandátna zmluva]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-18-mandatna-zmluvaThu, 09 Nov 2017 08:26:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-18-mandatna-zmluva<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-17-vyzva-na-predkladanie-ponukWed, 08 Nov 2017 11:34:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-17-vyzva-na-predkladanie-ponuk<![CDATA[Výzva na predloženie ponuky]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-11-vyzva-na-predlozenie-ponukyTue, 07 Nov 2017 16:33:00 +0100https://www.rudnianskalehota.sk//--23-11-vyzva-na-predlozenie-ponuky<![CDATA[Vitajte na našej novej webstránke]]>https://www.rudnianskalehota.sk//--23-1-vitajte-na-nasej-novej-webstrankeMon, 18 Sep 2017 15:14:00 +0200https://www.rudnianskalehota.sk//--23-1-vitajte-na-nasej-novej-webstranke