•  
 •  
 •  

Poslanci

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Bc. Jaroslav Belanec
 • Mgr. Miroslav Belanec
 • Milan Cebák - zástupca starostu
 • František Harag
 • Jozef Kalfas
 • Vladimír Somentál
 • Ing. Andrej Šimo

 Komisie obecného zastupiteľstva

Finančná komisia

 • Mgr. Miroslav Belanec – predseda
 • František Harag – člen
 •                               – člen

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie

 • Bc. Jaroslav Belanec – predseda
 • František Harag – člen
 • Ing. Andrej Šimo – člen
Komisia pre kutúru a šport
 • Milan Cebák – predseda
 • Jozef Kalfas - člen
 • Ing. Andrej Šimo – člen
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, bytovú a sociálnu starostlivosť
 • Ing. Andrej Šimo – predseda
 • Mgr. Miroslav Belanec – člen
 • František Harag – člen 

Komisia podľa č. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záumu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

 • Jozef Kalfas – predseda
 • František Harag – člen
 • Bc. Jaroslav Belanec - člen

                           Obec Rudnianska Lehota, 972 26 Nitrianske Rudno

                                                         

                                                                                                                         Milan Cebák                                                                                                                                               Rudnianska Lehota 100

    V zmysle ustanovení zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie Vám

Od 1. januára 2023 určujem odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu takto:

50,00 eur mesačne

Mesačná odmena sa Vám bude vyplácať v termíne do 30. v nasledujúcom mesiaci po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná.

V Rudnianskej Lehote 13.12.2022   

                                                                                                              Ivan  Javorček                                                                                                                                                               starosta obce Rudnianska Lehota

 :

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu