•  
  •  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok - Z - vecné bremeno Zriadenie vecného bremena v prospech SSD, a.s. na pozemku parc. KN C č. 71, KN E č. 1607/1 - oprava textu Odb.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
0 €
2/14/2022 Prenechanie nájomcovi nájomného bytu č. 14 Odb.: Zdena Haragová
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
0 €
1/14/2021 Ukončenie nájmu v byte č. 14 Odb.: Peter Cebák
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
0 €
Dodatok č. 5 Zmena cien vývozu a uloženia odpadov Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: VEPOS, spol. s r.o.
0 €
ZoD Zhotovenie stavebného diela "Zberný dvor Rudnianska Lehota - časť stavebná pripravenosť" Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
403 747.04 €
ZLP - 00648566 Poskytovanie prevádzkových služieb IS DCOM Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Z - poskytnutie služby Verejné obstarávania na výber dodávateľa "Zberný dvor Rudnainska Lehota - Čsť: Stavebná pripravenosť", "Zberný dvor Rudnainska Lehota - Časť: technologické vybavenie". Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: Ing. Magdaléna Scheberová
3 600 €
2/01/2022 Prenechanie nájomného bytu Odb.: Petra Fajerová
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
0 €
Z - o dielo 2/2017 Zmena rozpočtu - nárast cien Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: ABC trade, spol. s r.o.
169 960.96 €
Z - spolupráca obcí Špecifikácia projektu "Zberný dvor Šútovce" Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
0 €
22/12/010/48 Realizácia činnosti PvHN Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
0 €
22/12/012/34 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
0 €
074TN220099 Úprava zmluvných podmienok - Zvýšenie energetickej účinnosti a stavebné úpravy kultúrny dom Rudnianska Lehota Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
142 041.98 €
Z - vecné bremeno Zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej na pozemku parc. KN C č. 71, parc. KN E č. 1607/1 Odb.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
0 €
KZ - TTP Predaj novovytovrenej parc. č. 1202/2 Odb.: František Harag
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
3 925 €
Z - vodovod Prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
2 330.78 €
KZ Predaj parcele CKN č. 1366/2, 1366/3 Odb.: Juraj Šišmiš
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
205 €
2/15/2022 Nájom bytu v bytovom dome Odb.: Pavol Petráš
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
199.53 €
KZ 02/2022 Predaj C KN parc. č. 56 Odb.: Rudolf Petráš a spol.
Dod.: Obec Rudnianska Lehota
105 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Odb.: Obec Rudnianska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
304.80 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu