•  
  •  
  •  

Aktuality

Zverejnenie emailovej adresy

 27.08.2018

Podľa § 169  zákona č. 180/2014 Z. z. do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Členom miestnej volebnej komisie nesmie byť kandidát na starostu obce ani kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva.

Elektronická adresa pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

ourlehota@mail.t-com.sk

v listinnej podobe sa doručuje v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia do 11. septembra 2018 ( utorok ).

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu