rsshttp://www.rudnianskalehota.sk/Thu, 22 Oct 2020 05:06:46 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[OZNAM - povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-314-oznam---povinnost-registracie-chovu-osipanych-do-23102020Wed, 14 Oct 2020 16:20:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-314-oznam---povinnost-registracie-chovu-osipanych-do-23102020<![CDATA[Blíži sa vykurovacia sezóna - odporúčania hasičov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-313-blizi-sa-vykurovacia-sezona---odporucania-hasicovMon, 21 Sep 2020 10:37:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-313-blizi-sa-vykurovacia-sezona---odporucania-hasicov<![CDATA[Oznámenie o prerušení elektriny dňa 06.10.2020 od 08:00 do 15:00 hod.]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-310-oznamenie-o-preruseni-elektriny-dna-06102020-od-0800-do-1500-hodTue, 08 Sep 2020 10:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-310-oznamenie-o-preruseni-elektriny-dna-06102020-od-0800-do-1500-hod<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudnianska Lehota TJ "Dúbrava" Rudnianska Lehota]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-309-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-rudnianska-lehota-tj-dubrava-rudnianska-lehotaWed, 02 Sep 2020 11:53:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-309-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-rudnianska-lehota-tj-dubrava-rudnianska-lehota<![CDATA[Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-308-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-uzivatela-sustavy-do-distribucnej-sustavyTue, 25 Aug 2020 11:38:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-308-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-uzivatela-sustavy-do-distribucnej-sustavy<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudnianska Lehota Jednote dôchodcov na Slovensku č. 29]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-307-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-rudnianska-lehota-jednote-dochodcov-na-slovensku-c-29Tue, 25 Aug 2020 10:45:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-307-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-rudnianska-lehota-jednote-dochodcov-na-slovensku-c-29<![CDATA[Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202007186]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-306-zmluva-o-poskytovani-doveryhodnej-sluzby-vydavania-certifikatov-c-202007186Mon, 24 Aug 2020 08:08:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-306-zmluva-o-poskytovani-doveryhodnej-sluzby-vydavania-certifikatov-c-202007186<![CDATA[Kúpna zmluva - A. Belanec a manž.]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-305-kupna-zmluva---a-belanec-a-manzWed, 29 Jul 2020 11:13:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-305-kupna-zmluva---a-belanec-a-manz<![CDATA[Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Okresný úrad Trenčín]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-304-oznamenie-o-vypracovani-strategickeho-dokumentu---okresny-urad-trencinTue, 07 Jul 2020 15:31:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-304-oznamenie-o-vypracovani-strategickeho-dokumentu---okresny-urad-trencin<![CDATA[Zmluva o prevode nehnuteľností z Emil Džugan na Obec Rudnianska Lehota]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-303-zmluva-o-prevode-nehnutelnosti-z-emil-dzugan-na-obec-rudnianska-lehotaMon, 06 Jul 2020 10:44:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-303-zmluva-o-prevode-nehnutelnosti-z-emil-dzugan-na-obec-rudnianska-lehota<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce - V. Šarközy ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-302-oznamenie-o-zamere-prevodu-nehnutelneho-majetku-obce---v-sarkozy-Fri, 03 Jul 2020 10:38:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-302-oznamenie-o-zamere-prevodu-nehnutelneho-majetku-obce---v-sarkozy-<![CDATA[Oznámenie o rozšírení NN zemného vedenia Rudnianska Lehota - Lánce od 06.07.2020 do 31.07.2020 a rozkopávke 08.07.2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-301-oznamenie-o-rozsireni-nn-zemneho-vedenia-rudnianska-lehota---lance-od-06072020-do-31072020-a-rozkopavke--08072020Wed, 01 Jul 2020 15:09:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-301-oznamenie-o-rozsireni-nn-zemneho-vedenia-rudnianska-lehota---lance-od-06072020-do-31072020-a-rozkopavke--08072020<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.07.2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-300-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-22072020Wed, 01 Jul 2020 15:06:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-300-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-22072020<![CDATA[Zámenná zmluva - Obec Rudnianska Lehota, Štefan Struhár a manž. Anna]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-299-zamenna-zmluva---obec-rudnianska-lehota-stefan-struhar-a-manz-annaFri, 19 Jun 2020 08:20:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-299-zamenna-zmluva---obec-rudnianska-lehota-stefan-struhar-a-manz-anna<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.06.2020 od 08:30 do 14:30 hod.]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-298-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-23062020-od-0830-do-1430-hodFri, 05 Jun 2020 16:12:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-298-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-23062020-od-0830-do-1430-hod<![CDATA[DODATOK č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MŠ Rudnianska Lehota ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-297-dodatok-c-4-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku---ms-rudnianska-lehota-Mon, 01 Jun 2020 13:36:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-297-dodatok-c-4-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku---ms-rudnianska-lehota-<![CDATA[Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-296-verejna-vyhlaska---regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-prievidzaMon, 01 Jun 2020 13:27:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-296-verejna-vyhlaska---regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-prievidza<![CDATA[„Návrh plánu kontrolnej činnosti“ na druhý polrok 2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-295-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti---na-druhy-polrok-2020Sat, 30 May 2020 13:18:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-295-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti---na-druhy-polrok-2020<![CDATA[Návrh na schválenie - "Záverečný účet obce Rudnianska Lehota za rok 2019"]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-294-navrh-na-schvalenie---zaverecny-ucet-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2019Sat, 30 May 2020 12:27:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-294-navrh-na-schvalenie---zaverecny-ucet-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2019<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - K. Pánisová, M. Oswaldová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-293-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---k-panisova-m-oswaldovaMon, 25 May 2020 15:10:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-293-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---k-panisova-m-oswaldova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-292-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaMon, 25 May 2020 08:34:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-292-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 1/2019 - PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-291-dodatok-c-1-ku-zmluve-o-dielo-c-12019---priemstav-stavebna-as-novakyWed, 20 May 2020 09:52:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-291-dodatok-c-1-ku-zmluve-o-dielo-c-12019---priemstav-stavebna-as-novaky<![CDATA[Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-290-ziadost-o-prijatie-dietata-do-msThu, 07 May 2020 11:27:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-290-ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms<![CDATA[Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-289-oznamenie-funkcii-zamestnani-cinnosti-a-majetkovych-pomerov-za-kalendarny-rok-2019Thu, 30 Apr 2020 11:31:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-289-oznamenie-funkcii-zamestnani-cinnosti-a-majetkovych-pomerov-za-kalendarny-rok-2019<![CDATA[Oznámenie o ukončení činnosti prevádzky COOP Jednota]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-286-oznamenie-o-ukonceni-cinnosti-prevadzky-coop-jednotaThu, 23 Apr 2020 13:59:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-286-oznamenie-o-ukonceni-cinnosti-prevadzky-coop-jednota<![CDATA[SENIORI, SME TU PRE VÁS]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-284-seniori-sme-tu-pre-vasThu, 23 Apr 2020 10:01:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-284-seniori-sme-tu-pre-vas<![CDATA[DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G532]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-277-dodatok-c-3-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-cislo-zmluvy-kzp-po4-sc431-2017-19g532Thu, 16 Apr 2020 14:31:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-277-dodatok-c-3-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-cislo-zmluvy-kzp-po4-sc431-2017-19g532<![CDATA[Oznámenie - zámer prevodu majetku - D. Šimo a manž. Jarmila]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-275-oznamenie---zamer-prevodu-majetku---d-simo-a-manz-jarmilaThu, 02 Apr 2020 08:10:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-275-oznamenie---zamer-prevodu-majetku---d-simo-a-manz-jarmila<![CDATA[ZMLUVA č. 1420 139 o poskytnutí dotácie DPO]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-274-zmluva-c-1420-139-o-poskytnuti-dotacie-dpoTue, 31 Mar 2020 10:57:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-274-zmluva-c-1420-139-o-poskytnuti-dotacie-dpo<![CDATA[Nájomná zmluva - A. Belanec, B. Lajčiaková]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-273-najomna-zmluva---a-belanec-b-lajciakovaTue, 31 Mar 2020 10:56:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-273-najomna-zmluva---a-belanec-b-lajciakova<![CDATA[ZMLUVA o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK, a.s.]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-271-zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov---natur-pack-asWed, 25 Mar 2020 11:03:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-271-zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov---natur-pack-as<![CDATA[VÝZVA VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Marián Zauška - PLATAN, Zvolen]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-269-vyzva-verejna-vyhlaska---marian-zauska---platan-zvolenFri, 13 Mar 2020 15:33:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-269-vyzva-verejna-vyhlaska---marian-zauska---platan-zvolen<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 012020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-268-zmluva-o-dielo-c--012020Fri, 13 Mar 2020 07:27:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-268-zmluva-o-dielo-c--012020<![CDATA[StVPS - zákaznícke centrá zatvorené]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-267-stvps---zakaznicke-centra-zatvoreneThu, 12 Mar 2020 08:16:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-267-stvps---zakaznicke-centra-zatvorene<![CDATA[Oznámenie - zámer odpredaja pozemku pre A. Belanec a manž. Jozefína]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-266-oznamenie---zamer-odpredaja-pozemku-pre-a-belanec-a-manz-jozefinaWed, 11 Mar 2020 10:20:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-266-oznamenie---zamer-odpredaja-pozemku-pre-a-belanec-a-manz-jozefina<![CDATA[Koronavírus - Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-263-koronavirus---odporucania-pre-ludi-prichadzajucich-z-oblasti-vyskytu-ochorenia-covid-19Mon, 09 Mar 2020 15:30:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-263-koronavirus---odporucania-pre-ludi-prichadzajucich-z-oblasti-vyskytu-ochorenia-covid-19<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-259-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 04 Mar 2020 08:48:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-259-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb - Ing. J. Adamkovič]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-258-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb---ing-j-adamkovicTue, 03 Mar 2020 09:51:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-258-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb---ing-j-adamkovic<![CDATA[Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2020 v obci Rudnianska Lehota]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-257-vysledky-hlasovania-vo-volbach-do-nr-sr-2020-v-obci-rudnianska-lehotaTue, 03 Mar 2020 09:44:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-257-vysledky-hlasovania-vo-volbach-do-nr-sr-2020-v-obci-rudnianska-lehota<![CDATA[Úroveň vytriedenia KO za rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-256-roven-vytriedenia-ko-za-rok-2019Fri, 28 Feb 2020 09:01:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-256-roven-vytriedenia-ko-za-rok-2019<![CDATA[DODATOK č. 2 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní KO]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-251-dodatok-c-2-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-koTue, 18 Feb 2020 14:37:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-251-dodatok-c-2-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-ko<![CDATA[NARIADENIE RVPS Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-250-nariadenie-rvps-prievidzaWed, 05 Feb 2020 07:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-250-nariadenie-rvps-prievidza<![CDATA[Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-249-zmluva-o-odbere-drevneho-odpadu-a-drevnej-hmotyFri, 20 Dec 2019 11:45:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-249-zmluva-o-odbere-drevneho-odpadu-a-drevnej-hmoty<![CDATA[VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-248-vzn-c-032019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2020Fri, 13 Dec 2019 10:29:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-248-vzn-c-032019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2020<![CDATA[VZN č. 02/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-247-vzn-c-022019-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2020Fri, 13 Dec 2019 10:26:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-247-vzn-c-022019-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2020<![CDATA[Darovacie zmluvy - MŠ Rudnianska Lehota ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-246-darovacie-zmluvy---ms-rudnianska-lehota-Tue, 10 Dec 2019 09:50:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-246-darovacie-zmluvy---ms-rudnianska-lehota-<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 1/2019 - Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-245-zmluva-o-dielo-c-12019---zvysenie-energetickej-narocnosti-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehotaTue, 03 Dec 2019 13:21:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-245-zmluva-o-dielo-c-12019---zvysenie-energetickej-narocnosti-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehota<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní do OkVK]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-244-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-do-okvkFri, 22 Nov 2019 08:53:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-244-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-do-okvk<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 - 2022]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-243-navrh-rozpoctu-na-rok-2020-a-roky-2021---2022Fri, 22 Nov 2019 08:21:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-243-navrh-rozpoctu-na-rok-2020-a-roky-2021---2022<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-241-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-prvy-polrok-2020Fri, 22 Nov 2019 08:02:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-241-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-prvy-polrok-2020<![CDATA[Návrh VZN č. 03/2019 o miestnych daniacha a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-240-navrh-vzn-c-032019-o-miestnych-daniacha-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2020Fri, 22 Nov 2019 07:57:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-240-navrh-vzn-c-032019-o-miestnych-daniacha-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kalendarny-rok-2020<![CDATA[Návrh VZN č. 02/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-239-navrh-vzn-c-022019-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2020Fri, 22 Nov 2019 07:53:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-239-navrh-vzn-c-022019-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2020<![CDATA[Informácie pre voliča - voľby do NR SR]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-236-informacie-pre-volica---volby-do-nr-srThu, 07 Nov 2019 17:20:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-236-informacie-pre-volica---volby-do-nr-sr<![CDATA[Vyhlásenie volieb do NR SR v zbierke zákonov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-235-vyhlasenie-volieb-do-nr-sr-v-zbierke-zakonovThu, 07 Nov 2019 15:38:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-235-vyhlasenie-volieb-do-nr-sr-v-zbierke-zakonov<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-234-zverejnenie-elektronickej-adresyWed, 06 Nov 2019 13:22:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-234-zverejnenie-elektronickej-adresy<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-233-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 24 Oct 2019 11:25:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-233-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-232-vyzva-na--predkladanie--ponk-Mon, 14 Oct 2019 13:12:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-232-vyzva-na--predkladanie--ponk-<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-231-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaTue, 08 Oct 2019 15:28:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-231-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[ZMLUVA O SPOLUPRÁCI]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-230-zmluva-o-spolupraciMon, 07 Oct 2019 15:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-230-zmluva-o-spolupraci<![CDATA[Chovatelia ošípaných - upozornenie RVPS Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-229-chovatelia-osipanych---upozornenie-rvps-prievidzaMon, 23 Sep 2019 10:56:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-229-chovatelia-osipanych---upozornenie-rvps-prievidza<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-228-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 05 Sep 2019 14:22:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-228-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-227-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaFri, 30 Aug 2019 09:17:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-227-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Kúpna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-226-kupna-zmluvaThu, 22 Aug 2019 14:42:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-226-kupna-zmluva<![CDATA[VZN č. 01/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudnianska Lehota.]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-225-vzn-c-012019-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu--nakladov-v-skole-a-skolskom-zariadeni-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-rudnianska-lehotaThu, 15 Aug 2019 14:27:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-225-vzn-c-012019-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu--nakladov-v-skole-a-skolskom-zariadeni-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-rudnianska-lehota<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - P. Hudec]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-223-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-hudecMon, 05 Aug 2019 15:19:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-223-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-hudec<![CDATA[DODATOK č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-222-dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorovMon, 05 Aug 2019 12:06:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-222-dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorov<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-221-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaThu, 01 Aug 2019 09:55:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-221-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Návrh VZN č. 01/2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-220-navrh-vzn-c-012019Tue, 30 Jul 2019 13:45:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-220-navrh-vzn-c-012019<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-219-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 18 Jul 2019 15:14:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-219-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-218-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-Thu, 18 Jul 2019 09:10:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-218-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-<![CDATA[Poistná zmluva č. : 2406958001 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-217-poistna-zmluva-c--2406958001---poistenie-majetku-a-zodpovednosti-za-skoduTue, 16 Jul 2019 09:55:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-217-poistna-zmluva-c--2406958001---poistenie-majetku-a-zodpovednosti-za-skodu<![CDATA[Výberové konanie na riaditeľa/ku Materskej školy v Rudnianskej Lehote]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-216-vyberove-konanie-na-riaditelaku-materskej-skoly-v-rudnianskej-lehoteWed, 03 Jul 2019 10:07:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-216-vyberove-konanie-na-riaditelaku-materskej-skoly-v-rudnianskej-lehote<![CDATA[Edukačný plagát o správnom triedení]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-215-edukacny-plagat-o-spravnom-triedeniWed, 03 Jul 2019 09:49:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-215-edukacny-plagat-o-spravnom-triedeni<![CDATA[Verejná vyhláška - Okresný úrad Trenčín]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-214-verejna-vyhlaska---okresny-urad-trencinTue, 02 Jul 2019 15:40:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-214-verejna-vyhlaska---okresny-urad-trencin<![CDATA[Nájomná zmluva č. 3/11/2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-213-najomna-zmluva-c-3112019Tue, 02 Jul 2019 15:34:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-213-najomna-zmluva-c-3112019<![CDATA[DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-212-dodatok-c-1-k-zmluve-o-dieloMon, 24 Jun 2019 07:52:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-212-dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo<![CDATA[ZMLUVA O DIELO]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-211-zmluva-o-dieloMon, 24 Jun 2019 07:51:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-211-zmluva-o-dielo<![CDATA[Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-210-dodatok-c-001-k-zmluve-o-dodavke-plynuWed, 19 Jun 2019 08:44:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-210-dodatok-c-001-k-zmluve-o-dodavke-plynu<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-209-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-Tue, 18 Jun 2019 14:59:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-209-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-<![CDATA[Dočasné presťahovanie pošty Nitrianske Rudno]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-208-docasne-prestahovanie-posty-nitrianske-rudnoMon, 10 Jun 2019 14:14:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-208-docasne-prestahovanie-posty-nitrianske-rudno<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-206-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaFri, 07 Jun 2019 07:57:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-206-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[ZMLUVA o pokytnutí dotácie z rozpočtu obce - JD Rudnianska Lehota ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-204-zmluva-o-pokytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce---jd-rudnianska-lehota-Mon, 03 Jun 2019 14:55:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-204-zmluva-o-pokytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce---jd-rudnianska-lehota-<![CDATA[Záverečný účet obce]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-203-zaverecny-ucet-obceMon, 27 May 2019 13:51:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-203-zaverecny-ucet-obce<![CDATA[VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-202-vyzva-na--predkladanie--ponk--zvysenie-energetickej-narocnosti-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehotaFri, 24 May 2019 07:22:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-202-vyzva-na--predkladanie--ponk--zvysenie-energetickej-narocnosti-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehota<![CDATA[PLÁN kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-201-plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-2-polrok-2019Fri, 24 May 2019 07:19:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-201-plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-2-polrok-2019<![CDATA[ZMLUVA č. 149 599 o poskytnutí dotácie]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-199-zmluva-c-149-599-o-poskytnuti-dotacieTue, 21 May 2019 11:17:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-199-zmluva-c-149-599-o-poskytnuti-dotacie<![CDATA[DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-198-dodatok-c-2-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevkuThu, 16 May 2019 10:19:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-198-dodatok-c-2-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku<![CDATA[Oznámenie o zámere prevodu nehnuteľnosti - J. Belanec a manž. Daniela]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-197-oznamenie-o-zamere-prevodu-nehnutelnosti---j-belanec-a-manz-danielaTue, 07 May 2019 07:47:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-197-oznamenie-o-zamere-prevodu-nehnutelnosti---j-belanec-a-manz-daniela<![CDATA[ROZHODNUTIE - "Líniová stavba 11019 - Rudnianska Lehota, Lánce - Rozšírenie NN"]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-196-rozhodnutie---liniova-stavba-11019---rudnianska-lehota-lance---rozsirenie-nnTue, 16 Apr 2019 15:18:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-196-rozhodnutie---liniova-stavba-11019---rudnianska-lehota-lance---rozsirenie-nn<![CDATA[ZMLUVA o poskytnutí dotácie - TJ Dúbrava Rudnianska Lehota]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-194-zmluva-o-poskytnuti-dotacie---tj-dubrava-rudnianska-lehotaThu, 11 Apr 2019 08:50:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-194-zmluva-o-poskytnuti-dotacie---tj-dubrava-rudnianska-lehota<![CDATA[Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR - II. kolo]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-193-vysledky-hlasovania-vo-volbach-prezidenta-sr---ii-koloTue, 02 Apr 2019 13:35:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-193-vysledky-hlasovania-vo-volbach-prezidenta-sr---ii-kolo<![CDATA[DODATOK č. 1 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní KO]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-192-dodatok-c-1-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-koMon, 01 Apr 2019 12:19:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-192-dodatok-c-1-k-zmluve-o-odvoze-a-zneskodnovani-ko<![CDATA[Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia č. 1/2/19]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-190-zmluva-o-prenajme-kopirovacieho-zariadenia-c-1219Thu, 28 Mar 2019 10:44:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-190-zmluva-o-prenajme-kopirovacieho-zariadenia-c-1219<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 012019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-191-zmluva-o-dielo-c-012019Thu, 28 Mar 2019 10:44:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-191-zmluva-o-dielo-c-012019<![CDATA[ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-189-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluziebTue, 19 Mar 2019 14:36:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-189-zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb<![CDATA[Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR - I. kolo]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-188-vysledky-hlasovania-vo-volbach-prezidenta-sr---i-koloMon, 18 Mar 2019 11:46:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-188-vysledky-hlasovania-vo-volbach-prezidenta-sr---i-kolo<![CDATA[Voľby do EP - zverejnenie emailovej adresy: ourlehota@mail.t-com.sk]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-187-volby-do-ep---zverejnenie-emailovej-adresy-ourlehotamailt-comskWed, 13 Mar 2019 11:13:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-187-volby-do-ep---zverejnenie-emailovej-adresy-ourlehotamailt-comsk<![CDATA[Dohoda o úhrade spotrebovanej elektrickej energie - Kinet s.r.o.]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-185-dohoda-o-uhrade-spotrebovanej-elektrickej-energie---kinet-sroWed, 06 Mar 2019 08:00:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-185-dohoda-o-uhrade-spotrebovanej-elektrickej-energie---kinet-sro<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-184-roven-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2018Wed, 27 Feb 2019 12:03:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-184-roven-vytriedenia-komunalneho-odpadu-za-rok-2018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-183-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 25 Feb 2019 07:52:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-183-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-186-utvorenie-volebneho-okrsku-a-urcenie-volebnej-miestnostiWed, 20 Feb 2019 10:38:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-186-utvorenie-volebneho-okrsku-a-urcenie-volebnej-miestnosti<![CDATA[Voľby prezidenta SR - zoznam kandidátov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-182-volby-prezidenta-sr---zoznam-kandidatovWed, 20 Feb 2019 10:14:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-182-volby-prezidenta-sr---zoznam-kandidatov<![CDATA[Voľby do EP - informácia pre voliča v anglickom jazyku]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-181-volby-do-ep---informacia-pre-volica-v-anglickom-jazykuWed, 13 Feb 2019 10:59:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-181-volby-do-ep---informacia-pre-volica-v-anglickom-jazyku<![CDATA[Voľby do EP - informácia pre voliča v slovenskom jazyku]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-180-volby-do-ep---informacia-pre-volica-v-slovenskom-jazykuMon, 11 Feb 2019 15:46:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-180-volby-do-ep---informacia-pre-volica-v-slovenskom-jazyku<![CDATA[Vyhlásenie volieb do európskeho parlamentu]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-179-vyhlasenie-volieb-do-europskeho-parlamentuMon, 11 Feb 2019 15:32:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-179-vyhlasenie-volieb-do-europskeho-parlamentu<![CDATA[DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-178-dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevkuTue, 05 Feb 2019 16:24:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-178-dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - R. Nosterčík]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-177-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---r-nostercikMon, 04 Feb 2019 15:34:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-177-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---r-nostercik<![CDATA[Dodatok k Zmluve - Slovak telekom, a.s. Bratislava]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-176-dodatok-k-zmluve---slovak-telekom-as-bratislavaMon, 04 Feb 2019 09:56:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-176-dodatok-k-zmluve---slovak-telekom-as-bratislava<![CDATA[Kúpna zmluva - Slovak Telekom, a.s. Bratislava]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-175-kupna-zmluva---slovak-telekom-as-bratislavaMon, 04 Feb 2019 09:50:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-175-kupna-zmluva---slovak-telekom-as-bratislava<![CDATA[Voľby prezidenta SR - utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-174-volby-prezidenta-sr---utvorenie-volebneho-okrsku--a-urcenie-volebnej-miestnostiTue, 29 Jan 2019 08:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-174-volby-prezidenta-sr---utvorenie-volebneho-okrsku--a-urcenie-volebnej-miestnosti<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 12.02.2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-173-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-dna-12022019Mon, 28 Jan 2019 15:02:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-173-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-dna-12022019<![CDATA[Voľby prezidenta SR - zverejnenie emailovej adresy: ourlehota@mail.t-com.sk]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-172-volby-prezidenta-sr---zverejnenie-emailovej-adresy---ourlehotamailt-comskMon, 28 Jan 2019 09:02:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-172-volby-prezidenta-sr---zverejnenie-emailovej-adresy---ourlehotamailt-comsk<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-171-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 23 Jan 2019 16:30:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-171-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Informačný plagát k projektu:"Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota"]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-170-informacny-plagat-k-projektuzvysenie-energetickej-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehotaTue, 15 Jan 2019 16:51:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-170-informacny-plagat-k-projektuzvysenie-energetickej-ucinnosti-budovy-materska-skola-rudnianska-lehota<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácia pre voliča]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-168-volby-prezidenta-slovenskej-republiky---informacia-pre-volicaTue, 15 Jan 2019 16:11:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-168-volby-prezidenta-slovenskej-republiky---informacia-pre-volica<![CDATA[Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-167-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkachTue, 15 Jan 2019 14:27:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-167-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-165-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2019Fri, 04 Jan 2019 10:54:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-165-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2019<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-163-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 17 Dec 2018 15:30:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-163-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Zmluva o dielo - hudobná produkcia]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-164-zmluva-o-dielo---hudobna-produkciaSun, 16 Dec 2018 09:52:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-164-zmluva-o-dielo---hudobna-produkcia<![CDATA[VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na kalendárny rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-162-vzn-c-32018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-kalendarny-rok-2019Fri, 14 Dec 2018 17:49:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-162-vzn-c-32018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-kalendarny-rok-2019<![CDATA[VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-161-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2019Fri, 14 Dec 2018 17:40:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-161-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-kalendarny-rok-2019<![CDATA[Darovacie zmluvy pre MŠ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-160-darovacie-zmluvy-pre-msWed, 12 Dec 2018 09:21:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-160-darovacie-zmluvy-pre-ms<![CDATA[Objednávka č. 9/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-159-objednavka-c-92018Wed, 05 Dec 2018 07:45:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-159-objednavka-c-92018<![CDATA[Objednávka č. 8/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-158-objednavka-c-82018Wed, 05 Dec 2018 07:42:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-158-objednavka-c-82018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-156-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 03 Dec 2018 11:54:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-156-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Výročná správa obce Rudnianska Lehota za rok 2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-155-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2017Fri, 30 Nov 2018 13:19:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-155-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2017<![CDATA[Návrh VZN č. 3/2018 o MDaMP za KO na rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-154-navrh-vzn-c-32018-o-mdamp-za-ko-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 16:24:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-154-navrh-vzn-c-32018-o-mdamp-za-ko-na-rok-2019<![CDATA[Návrh VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-153-navrh-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 16:22:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-153-navrh-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2019<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-152-navrh-rozpoctu-na-rok-2019-a-roky-2020---2021Mon, 26 Nov 2018 12:44:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-152-navrh-rozpoctu-na-rok-2019-a-roky-2020---2021<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-151-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-prvy-polrok-2019Mon, 26 Nov 2018 12:05:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-151-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-prvy-polrok-2019<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-150-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 19 Nov 2018 14:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-150-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-149-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaMon, 12 Nov 2018 14:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-149-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-148-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-obecneho-zastupitelstva-a-volieb-starostu-obceMon, 12 Nov 2018 09:46:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-148-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-obecneho-zastupitelstva-a-volieb-starostu-obce<![CDATA[DOHODA č. 18/12/012/39 podľa § 12 - ÚPSVaR Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-147-dohoda-c-181201239-podla--12---psvar-prievidzaFri, 09 Nov 2018 10:59:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-147-dohoda-c-181201239-podla--12---psvar-prievidza<![CDATA[DOHODA č. 18/12/010/53 podľa § 10 - ÚPSVaR Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-146-dohoda-c-181201053-podla--10---psvar-prievidzaFri, 09 Nov 2018 10:51:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-146-dohoda-c-181201053-podla--10---psvar-prievidza<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-144-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volebne-komisieFri, 09 Nov 2018 10:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-144-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volebne-komisie<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-145-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volicovFri, 09 Nov 2018 10:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-145-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volicov<![CDATA[Domáce zabíjačky - usmernenie RVPS Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-142-domace-zabijacky---usmernenie-rvps-prievidzaWed, 07 Nov 2018 13:21:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-142-domace-zabijacky---usmernenie-rvps-prievidza<![CDATA[ODBER KRVI DŇA 29. 10. 2018 JE ZRUŠENÝ!!!]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-141-odber-krvi-dna-29-10-2018-je-zrusenyFri, 26 Oct 2018 08:39:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-141-odber-krvi-dna-29-10-2018-je-zruseny<![CDATA[ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení regionálnej prehliadky Jeseň je dar]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-140-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-regionalnej-prehliadky-jesen-je-darMon, 22 Oct 2018 12:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-140-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-regionalnej-prehliadky-jesen-je-dar<![CDATA[ZMLUVA o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-138-zmluva-o-odvoze-a-zneskodnovani-komunalneho-odpaduThu, 18 Oct 2018 10:13:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-138-zmluva-o-odvoze-a-zneskodnovani-komunalneho-odpadu<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-136-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 10 Oct 2018 12:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-136-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-134-zmluva-o-vykonavani-zdravotnej-posudkovej-cinnostiMon, 08 Oct 2018 15:57:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-134-zmluva-o-vykonavani-zdravotnej-posudkovej-cinnosti<![CDATA[ZMLUVA o spracúvaní osobných údajov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-133-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajovMon, 08 Oct 2018 14:37:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-133-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - P. Javorček]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-137-zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena---p-javorcekFri, 28 Sep 2018 07:48:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-137-zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena---p-javorcek<![CDATA[Nájomná zmluva č. 2/5/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-132-najomna-zmluva-c-252018Thu, 27 Sep 2018 09:18:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-132-najomna-zmluva-c-252018<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-131-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstvaFri, 21 Sep 2018 08:19:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-131-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-129-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obceFri, 21 Sep 2018 07:08:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-129-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce<![CDATA[DODATOK č. 3 k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-128-dodatok-c-3-k-zmluve-o-spolupraci-a-kupnej-zmluveThu, 20 Sep 2018 08:44:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-128-dodatok-c-3-k-zmluve-o-spolupraci-a-kupnej-zmluve<![CDATA[Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-127-zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajovWed, 12 Sep 2018 10:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-127-zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajov<![CDATA[Pozvánka na výstavu cestovateľských fotografií Petra Belanca]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-126-pozvanka-na-vystavu-cestovatelskych-fotografii--petra-belancaThu, 30 Aug 2018 13:47:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-126-pozvanka-na-vystavu-cestovatelskych-fotografii--petra-belanca<![CDATA[Plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-125-plagat-o-spravnom-triedeni--papier-sklo-plasty-kovy-a-napojove-kartonyTue, 28 Aug 2018 15:32:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-125-plagat-o-spravnom-triedeni--papier-sklo-plasty-kovy-a-napojove-kartony<![CDATA[Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-123-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisieTue, 28 Aug 2018 08:11:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-123-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Zverejnenie emailovej adresy]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-119-zverejnenie-emailovej-adresyMon, 27 Aug 2018 15:28:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-119-zverejnenie-emailovej-adresy<![CDATA[Verejná vyhláška - Ing. Rudolf Nosterčík]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-118-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercikMon, 27 Aug 2018 08:35:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-118-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercik<![CDATA[DODATOK č. 01/2018 - zber použitého šatstva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-117-dodatok-c-012018---zber-pouziteho-satstvaWed, 08 Aug 2018 14:20:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-117-dodatok-c-012018---zber-pouziteho-satstva<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-116-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 07 Aug 2018 14:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-116-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Zmluva o dielo č. 03/2018 ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-115-zmluva-o-dielo-c-032018-Wed, 01 Aug 2018 14:21:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-115-zmluva-o-dielo-c-032018-<![CDATA[Zmluva o dielo]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-114-zmluva-o-dieloTue, 31 Jul 2018 11:28:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-114-zmluva-o-dielo<![CDATA[Zmluva o poskytovaní služieb č. 005/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-113-zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c-0052018Tue, 24 Jul 2018 14:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-113-zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c-0052018<![CDATA[Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-112-informacie-pre-politicke-strany-politicke-hnutia-a-koalicieThu, 19 Jul 2018 08:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-112-informacie-pre-politicke-strany-politicke-hnutia-a-koalicie<![CDATA[Informácie pre nezávislých kandidátov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-111-informacie-pre-nezavislych-kandidatovThu, 19 Jul 2018 07:56:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-111-informacie-pre-nezavislych-kandidatov<![CDATA[Oznámenie o počte obyvateľov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-108-oznamenie-o-pocte-obyvatelovTue, 17 Jul 2018 11:07:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-108-oznamenie-o-pocte-obyvatelov<![CDATA[Oznámenie o zámere odpredaja majetku]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-107-oznamenie-o-zamere-odpredaja-majetkuWed, 11 Jul 2018 11:32:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-107-oznamenie-o-zamere-odpredaja-majetku<![CDATA[OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-106-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvoduTue, 10 Jul 2018 14:45:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-106-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvodu<![CDATA[Informácie pre voliča]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-105-informacie-pre-volicaTue, 10 Jul 2018 14:41:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-105-informacie-pre-volica<![CDATA[Rozhodnutie predsedu NR SR zo 06.07.2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-104-rozhodnutie-predsedu-nr-sr-zo-06072018Tue, 10 Jul 2018 14:30:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-104-rozhodnutie-predsedu-nr-sr-zo-06072018<![CDATA[VZN č. 01/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-103-vzn-c-012018Tue, 10 Jul 2018 14:17:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-103-vzn-c-012018<![CDATA[Záverečný účet Obce]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-102-zaverecny-ucet-obceTue, 10 Jul 2018 13:56:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-102-zaverecny-ucet-obce<![CDATA[Verejná vyhláška - Ing. Rudolf Nosterčík]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-100-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercikMon, 09 Jul 2018 15:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-100-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercik<![CDATA[Pravidelný odber krvi dňa 04. júla 2018 sa ruší !!!]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-99-pravidelny-odber-krvi-dna-04-jula-2018-sa-rusi-Mon, 02 Jul 2018 13:35:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-99-pravidelny-odber-krvi-dna-04-jula-2018-sa-rusi-<![CDATA[Zmluva o spracúvaní osobných údajov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-98-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajovWed, 27 Jun 2018 15:59:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-98-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielok - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-97-oznamenie-o-ulozeni-zasielok---m-motuzTue, 19 Jun 2018 16:05:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-97-oznamenie-o-ulozeni-zasielok---m-motuz<![CDATA[Návrh záverečný účet Obce za rok 2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-96-navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017Wed, 06 Jun 2018 10:01:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-96-navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017<![CDATA[Návrh VZN č. 1/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-95-navrh-vzn-c-12018Wed, 06 Jun 2018 10:00:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-95-navrh-vzn-c-12018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-94-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 04 Jun 2018 14:38:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-94-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-93-navrh-planu-kontrolnej-cinnostiMon, 04 Jun 2018 07:45:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-93-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti<![CDATA[Dohoda o umiestnení seizmickej stanice]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-92-dohoda-o-umiestneni-seizmickej-staniceWed, 30 May 2018 08:03:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-92-dohoda-o-umiestneni-seizmickej-stanice<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-91-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 29 May 2018 11:00:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-91-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Objednávka č. 6/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-90-objednavka-c-62018Wed, 23 May 2018 11:10:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-90-objednavka-c-62018<![CDATA[Objednávka č. 5/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-89-objednavka-c-52018Wed, 23 May 2018 10:48:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-89-objednavka-c-52018<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-88-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-Tue, 15 May 2018 11:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-88-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-<![CDATA[Kúpna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-87-kupna-zmluvaMon, 14 May 2018 10:42:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-87-kupna-zmluva<![CDATA[ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-86-zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevkuMon, 07 May 2018 14:48:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-86-zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku<![CDATA[ZMLUVA O DIELO]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-85-zmluva-o-dieloFri, 20 Apr 2018 10:48:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-85-zmluva-o-dielo<![CDATA[Objednávka č. 4/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-84-objednavka-c-42018Tue, 17 Apr 2018 16:31:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-84-objednavka-c-42018<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-83-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzTue, 17 Apr 2018 08:28:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-83-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-82-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 17 Apr 2018 08:27:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-82-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-81-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 16 Apr 2018 08:58:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-81-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Mitterko]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterkoMon, 16 Apr 2018 08:56:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterko<![CDATA[Objednávka č. 3/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-79-objednavka-c-32018Mon, 16 Apr 2018 08:54:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-79-objednavka-c-32018<![CDATA[Objednávka č. 2/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-78-objednavka-c-22018Wed, 11 Apr 2018 08:50:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-78-objednavka-c-22018<![CDATA[Objednávka č. 1/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-77-objednavka-c-12018Wed, 11 Apr 2018 08:49:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-77-objednavka-c-12018<![CDATA[Zmluva o spolupráci obcí]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-76-zmluva-o-spolupraci-obciFri, 06 Apr 2018 11:44:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-76-zmluva-o-spolupraci-obci<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. R. Nosterčík]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-75-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---ing-r-nostercikThu, 05 Apr 2018 14:19:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-75-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---ing-r-nostercik<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-74-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 05 Apr 2018 14:14:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-74-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-73-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 03 Apr 2018 14:52:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-73-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-72-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzTue, 03 Apr 2018 14:51:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-72-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[ZMLUVA č. 148 415]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-71-zmluva-c-148-415Tue, 27 Mar 2018 08:38:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-71-zmluva-c-148-415<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Mitterko]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-70-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterkoMon, 26 Mar 2018 14:17:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-70-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterko<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-69-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaMon, 26 Mar 2018 14:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-69-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Zmluva o grantovom účte]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-68-zmluva-o-grantovom-ucteMon, 26 Mar 2018 14:13:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-68-zmluva-o-grantovom-ucte<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-67-zmluva-o-poskytnuti-dotacieTue, 20 Mar 2018 11:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-67-zmluva-o-poskytnuti-dotacie<![CDATA[ZMLUVA o poskytnutí audítorských služieb]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-66-zmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluziebTue, 20 Mar 2018 11:37:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-66-zmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-65-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaTue, 20 Mar 2018 07:49:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-65-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Kúpna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-64-kupna-zmluvaFri, 16 Mar 2018 07:17:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-64-kupna-zmluva<![CDATA[Odber krvi v roku 2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-62-odber-krvi-v-roku-2018Fri, 23 Feb 2018 08:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-62-odber-krvi-v-roku-2018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - P. Mitterko]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-mitterkoThu, 22 Feb 2018 14:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-mitterko<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-59-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaThu, 22 Feb 2018 07:52:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-59-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[ZMLUVA o nájme nebytových priestorov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-58-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorovThu, 15 Feb 2018 09:18:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-58-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 01/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-57-zmluva-o-dielo-c-012018Tue, 13 Feb 2018 15:31:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-57-zmluva-o-dielo-c-012018<![CDATA[Darovacia zmluva č. 1/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-56-darovacia--zmluva-c-12018Tue, 13 Feb 2018 15:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-56-darovacia--zmluva-c-12018<![CDATA[Kúpna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-55-kupna-zmluvaThu, 08 Feb 2018 15:45:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-55-kupna-zmluva<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-54-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---m-batorovaWed, 07 Feb 2018 08:36:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-54-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová, M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-53-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuzTue, 06 Feb 2018 18:03:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-53-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová, M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-52-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuzFri, 26 Jan 2018 07:42:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-52-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-51-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 24 Jan 2018 15:13:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-51-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-50-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaWed, 24 Jan 2018 15:11:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-50-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Zmluva o dielo č. 012018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-49-zmluva-o-dielo-c-012018Wed, 24 Jan 2018 15:05:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-49-zmluva-o-dielo-c-012018<![CDATA[Zmluva o pripojení zariadenia ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-48-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-Mon, 15 Jan 2018 09:36:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-48-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-47-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2018Thu, 04 Jan 2018 14:14:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-47-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-46-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 20 Dec 2017 15:21:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-46-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-45-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 20 Dec 2017 15:18:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-45-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-44-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkachWed, 20 Dec 2017 15:10:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-44-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach<![CDATA[Darovacia zmluva č. 1/2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-43-darovacia-zmluva-c-12017Wed, 20 Dec 2017 14:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-43-darovacia-zmluva-c-12017<![CDATA[Dohoda č. 17/12/010/59]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-42-dohoda-c-171201059Wed, 20 Dec 2017 14:33:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-42-dohoda-c-171201059<![CDATA[Dohoda č. 17/12/012/60]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-41-dohoda-c-171201260Thu, 14 Dec 2017 09:58:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-41-dohoda-c-171201260<![CDATA[Zmluva o dielo a licenčná zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-40-zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluvaThu, 14 Dec 2017 09:40:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-40-zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva<![CDATA[Adventná kvapka krvi 14.12.2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-39-adventna-kvapka-krvi-14122017Mon, 11 Dec 2017 11:53:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-39-adventna-kvapka-krvi-14122017<![CDATA[Výročná správa obce Rudnianska Lehota za rok 2016]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-37-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2016Mon, 11 Dec 2017 11:46:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-37-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2016<![CDATA[Pozvánka na stretnutie s Mikulášom]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-32-pozvanka-na-stretnutie-s-mikulasomFri, 01 Dec 2017 12:04:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-32-pozvanka-na-stretnutie-s-mikulasom<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-28-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 08:09:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-28-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-27-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 07:32:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-27-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-26-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 07:30:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-26-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Zmluva o dielo č. 2/2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-25-zmluva-o-dielo-c-22017Mon, 27 Nov 2017 15:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-25-zmluva-o-dielo-c-22017<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 - 2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-24-navrh-rozpoctu-na-rok-2018-a-roky-2019---2020Wed, 22 Nov 2017 14:49:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-24-navrh-rozpoctu-na-rok-2018-a-roky-2019---2020<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-23-navrh-planu-kontrolnej-cinnostiWed, 22 Nov 2017 14:39:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-23-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-22-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 22 Nov 2017 14:33:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-22-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Mandátna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-18-mandatna-zmluvaThu, 09 Nov 2017 08:26:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-18-mandatna-zmluva<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-17-vyzva-na-predkladanie-ponukWed, 08 Nov 2017 11:34:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-17-vyzva-na-predkladanie-ponuk<![CDATA[Výzva na predloženie ponuky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-11-vyzva-na-predlozenie-ponukyTue, 07 Nov 2017 16:33:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-11-vyzva-na-predlozenie-ponuky<![CDATA[Vitajte na našej novej webstránke]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-1-vitajte-na-nasej-novej-webstrankeMon, 18 Sep 2017 15:14:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-1-vitajte-na-nasej-novej-webstranke