rsshttp://www.rudnianskalehota.sk/Wed, 12 Dec 2018 19:33:45 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Darovacie zmluvy pre MŠ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-160-darovacie-zmluvy-pre-msWed, 12 Dec 2018 09:21:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-160-darovacie-zmluvy-pre-ms<![CDATA[Objednávka č. 9/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-159-objednavka-c-92018Wed, 05 Dec 2018 07:45:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-159-objednavka-c-92018<![CDATA[Objednávka č. 8/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-158-objednavka-c-82018Wed, 05 Dec 2018 07:42:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-158-objednavka-c-82018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-156-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 03 Dec 2018 11:54:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-156-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Výročná správa obce Rudnianska Lehota za rok 2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-155-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2017Fri, 30 Nov 2018 13:19:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-155-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2017<![CDATA[Návrh VZN č. 3/2018 o MDaMP za KO na rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-154-navrh-vzn-c-32018-o-mdamp-za-ko-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 16:24:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-154-navrh-vzn-c-32018-o-mdamp-za-ko-na-rok-2019<![CDATA[Návrh VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-153-navrh-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 16:22:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-153-navrh-vzn-c-22018-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2019<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-152-navrh-rozpoctu-na-rok-2019-a-roky-2020---2021Mon, 26 Nov 2018 12:44:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-152-navrh-rozpoctu-na-rok-2019-a-roky-2020---2021<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-151-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-prvy-polrok-2019Mon, 26 Nov 2018 12:05:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-151-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-prvy-polrok-2019<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-150-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 19 Nov 2018 14:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-150-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-149-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaMon, 12 Nov 2018 14:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-149-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-148-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-obecneho-zastupitelstva-a-volieb-starostu-obceMon, 12 Nov 2018 09:46:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-148-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-obecneho-zastupitelstva-a-volieb-starostu-obce<![CDATA[DOHODA č. 18/12/012/39 podľa § 12 - ÚPSVaR Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-147-dohoda-c-181201239-podla--12---psvar-prievidzaFri, 09 Nov 2018 10:59:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-147-dohoda-c-181201239-podla--12---psvar-prievidza<![CDATA[DOHODA č. 18/12/010/53 podľa § 10 - ÚPSVaR Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-146-dohoda-c-181201053-podla--10---psvar-prievidzaFri, 09 Nov 2018 10:51:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-146-dohoda-c-181201053-podla--10---psvar-prievidza<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-144-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volebne-komisieFri, 09 Nov 2018 10:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-144-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volebne-komisie<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-145-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volicovFri, 09 Nov 2018 10:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-145-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-volicov<![CDATA[Domáce zabíjačky - usmernenie RVPS Prievidza]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-142-domace-zabijacky---usmernenie-rvps-prievidzaWed, 07 Nov 2018 13:21:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-142-domace-zabijacky---usmernenie-rvps-prievidza<![CDATA[ODBER KRVI DŇA 29. 10. 2018 JE ZRUŠENÝ!!!]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-141-odber-krvi-dna-29-10-2018-je-zrusenyFri, 26 Oct 2018 08:39:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-141-odber-krvi-dna-29-10-2018-je-zruseny<![CDATA[ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení regionálnej prehliadky Jeseň je dar]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-140-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-regionalnej-prehliadky-jesen-je-darMon, 22 Oct 2018 12:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-140-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-regionalnej-prehliadky-jesen-je-dar<![CDATA[ZMLUVA o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-138-zmluva-o-odvoze-a-zneskodnovani-komunalneho-odpaduThu, 18 Oct 2018 10:13:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-138-zmluva-o-odvoze-a-zneskodnovani-komunalneho-odpadu<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-136-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 10 Oct 2018 12:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-136-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-134-zmluva-o-vykonavani-zdravotnej-posudkovej-cinnostiMon, 08 Oct 2018 15:57:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-134-zmluva-o-vykonavani-zdravotnej-posudkovej-cinnosti<![CDATA[ZMLUVA o spracúvaní osobných údajov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-133-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajovMon, 08 Oct 2018 14:37:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-133-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - P. Javorček]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-137-zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena---p-javorcekFri, 28 Sep 2018 07:48:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-137-zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena---p-javorcek<![CDATA[Nájomná zmluva č. 2/5/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-132-najomna-zmluva-c-252018Thu, 27 Sep 2018 09:18:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-132-najomna-zmluva-c-252018<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-131-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstvaFri, 21 Sep 2018 08:19:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-131-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-129-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obceFri, 21 Sep 2018 07:08:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-129-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce<![CDATA[DODATOK č. 3 k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-128-dodatok-c-3-k-zmluve-o-spolupraci-a-kupnej-zmluveThu, 20 Sep 2018 08:44:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-128-dodatok-c-3-k-zmluve-o-spolupraci-a-kupnej-zmluve<![CDATA[Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-127-zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajovWed, 12 Sep 2018 10:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-127-zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajov<![CDATA[Pozvánka na výstavu cestovateľských fotografií Petra Belanca]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-126-pozvanka-na-vystavu-cestovatelskych-fotografii--petra-belancaThu, 30 Aug 2018 13:47:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-126-pozvanka-na-vystavu-cestovatelskych-fotografii--petra-belanca<![CDATA[Plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-125-plagat-o-spravnom-triedeni--papier-sklo-plasty-kovy-a-napojove-kartonyTue, 28 Aug 2018 15:32:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-125-plagat-o-spravnom-triedeni--papier-sklo-plasty-kovy-a-napojove-kartony<![CDATA[Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-123-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisieTue, 28 Aug 2018 08:11:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-123-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Zverejnenie emailovej adresy]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-119-zverejnenie-emailovej-adresyMon, 27 Aug 2018 15:28:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-119-zverejnenie-emailovej-adresy<![CDATA[Verejná vyhláška - Ing. Rudolf Nosterčík]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-118-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercikMon, 27 Aug 2018 08:35:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-118-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercik<![CDATA[DODATOK č. 01/2018 - zber použitého šatstva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-117-dodatok-c-012018---zber-pouziteho-satstvaWed, 08 Aug 2018 14:20:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-117-dodatok-c-012018---zber-pouziteho-satstva<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-116-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 07 Aug 2018 14:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-116-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Zmluva o dielo č. 03/2018 ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-115-zmluva-o-dielo-c-032018-Wed, 01 Aug 2018 14:21:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-115-zmluva-o-dielo-c-032018-<![CDATA[Zmluva o dielo]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-114-zmluva-o-dieloTue, 31 Jul 2018 11:28:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-114-zmluva-o-dielo<![CDATA[Zmluva o poskytovaní služieb č. 005/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-113-zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c-0052018Tue, 24 Jul 2018 14:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-113-zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c-0052018<![CDATA[Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-112-informacie-pre-politicke-strany-politicke-hnutia-a-koalicieThu, 19 Jul 2018 08:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-112-informacie-pre-politicke-strany-politicke-hnutia-a-koalicie<![CDATA[Informácie pre nezávislých kandidátov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-111-informacie-pre-nezavislych-kandidatovThu, 19 Jul 2018 07:56:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-111-informacie-pre-nezavislych-kandidatov<![CDATA[Oznámenie o počte obyvateľov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-108-oznamenie-o-pocte-obyvatelovTue, 17 Jul 2018 11:07:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-108-oznamenie-o-pocte-obyvatelov<![CDATA[Oznámenie o zámere odpredaja majetku]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-107-oznamenie-o-zamere-odpredaja-majetkuWed, 11 Jul 2018 11:32:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-107-oznamenie-o-zamere-odpredaja-majetku<![CDATA[OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-106-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvoduTue, 10 Jul 2018 14:45:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-106-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvodu<![CDATA[Informácie pre voliča]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-105-informacie-pre-volicaTue, 10 Jul 2018 14:41:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-105-informacie-pre-volica<![CDATA[Rozhodnutie predsedu NR SR zo 06.07.2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-104-rozhodnutie-predsedu-nr-sr-zo-06072018Tue, 10 Jul 2018 14:30:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-104-rozhodnutie-predsedu-nr-sr-zo-06072018<![CDATA[VZN č. 01/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-103-vzn-c-012018Tue, 10 Jul 2018 14:17:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-103-vzn-c-012018<![CDATA[Záverečný účet Obce]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-102-zaverecny-ucet-obceTue, 10 Jul 2018 13:56:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-102-zaverecny-ucet-obce<![CDATA[Verejná vyhláška - Ing. Rudolf Nosterčík]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-100-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercikMon, 09 Jul 2018 15:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-100-verejna-vyhlaska---ing-rudolf-nostercik<![CDATA[Pravidelný odber krvi dňa 04. júla 2018 sa ruší !!!]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-99-pravidelny-odber-krvi-dna-04-jula-2018-sa-rusi-Mon, 02 Jul 2018 13:35:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-99-pravidelny-odber-krvi-dna-04-jula-2018-sa-rusi-<![CDATA[Zmluva o spracúvaní osobných údajov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-98-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajovWed, 27 Jun 2018 15:59:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-98-zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielok - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-97-oznamenie-o-ulozeni-zasielok---m-motuzTue, 19 Jun 2018 16:05:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-97-oznamenie-o-ulozeni-zasielok---m-motuz<![CDATA[Návrh záverečný účet Obce za rok 2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-96-navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017Wed, 06 Jun 2018 10:01:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-96-navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017<![CDATA[Návrh VZN č. 1/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-95-navrh-vzn-c-12018Wed, 06 Jun 2018 10:00:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-95-navrh-vzn-c-12018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-94-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 04 Jun 2018 14:38:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-94-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-93-navrh-planu-kontrolnej-cinnostiMon, 04 Jun 2018 07:45:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-93-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti<![CDATA[Dohoda o umiestnení seizmickej stanice]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-92-dohoda-o-umiestneni-seizmickej-staniceWed, 30 May 2018 08:03:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-92-dohoda-o-umiestneni-seizmickej-stanice<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-91-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 29 May 2018 11:00:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-91-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Objednávka č. 6/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-90-objednavka-c-62018Wed, 23 May 2018 11:10:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-90-objednavka-c-62018<![CDATA[Objednávka č. 5/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-89-objednavka-c-52018Wed, 23 May 2018 10:48:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-89-objednavka-c-52018<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-88-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-Tue, 15 May 2018 11:02:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-88-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-<![CDATA[Kúpna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-87-kupna-zmluvaMon, 14 May 2018 10:42:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-87-kupna-zmluva<![CDATA[ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-86-zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevkuMon, 07 May 2018 14:48:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-86-zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku<![CDATA[ZMLUVA O DIELO]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-85-zmluva-o-dieloFri, 20 Apr 2018 10:48:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-85-zmluva-o-dielo<![CDATA[Objednávka č. 4/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-84-objednavka-c-42018Tue, 17 Apr 2018 16:31:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-84-objednavka-c-42018<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-83-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzTue, 17 Apr 2018 08:28:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-83-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-82-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 17 Apr 2018 08:27:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-82-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-81-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzMon, 16 Apr 2018 08:58:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-81-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Mitterko]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterkoMon, 16 Apr 2018 08:56:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterko<![CDATA[Objednávka č. 3/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-79-objednavka-c-32018Mon, 16 Apr 2018 08:54:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-79-objednavka-c-32018<![CDATA[Objednávka č. 2/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-78-objednavka-c-22018Wed, 11 Apr 2018 08:50:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-78-objednavka-c-22018<![CDATA[Objednávka č. 1/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-77-objednavka-c-12018Wed, 11 Apr 2018 08:49:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-77-objednavka-c-12018<![CDATA[Zmluva o spolupráci obcí]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-76-zmluva-o-spolupraci-obciFri, 06 Apr 2018 11:44:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-76-zmluva-o-spolupraci-obci<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. R. Nosterčík]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-75-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---ing-r-nostercikThu, 05 Apr 2018 14:19:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-75-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---ing-r-nostercik<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-74-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaThu, 05 Apr 2018 14:14:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-74-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-73-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaTue, 03 Apr 2018 14:52:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-73-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-72-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuzTue, 03 Apr 2018 14:51:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-72-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[ZMLUVA č. 148 415]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-71-zmluva-c-148-415Tue, 27 Mar 2018 08:38:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-71-zmluva-c-148-415<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Mitterko]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-70-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterkoMon, 26 Mar 2018 14:17:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-70-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-mitterko<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-69-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaMon, 26 Mar 2018 14:15:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-69-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Zmluva o grantovom účte]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-68-zmluva-o-grantovom-ucteMon, 26 Mar 2018 14:13:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-68-zmluva-o-grantovom-ucte<![CDATA[Zmluva o poskytnutí dotácie]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-67-zmluva-o-poskytnuti-dotacieTue, 20 Mar 2018 11:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-67-zmluva-o-poskytnuti-dotacie<![CDATA[ZMLUVA o poskytnutí audítorských služieb]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-66-zmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluziebTue, 20 Mar 2018 11:37:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-66-zmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb<![CDATA[Oznámenia o uložení zásielky - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-65-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-batorovaTue, 20 Mar 2018 07:49:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-65-oznamenia-o-ulozeni-zasielky---m-batorova<![CDATA[Kúpna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-64-kupna-zmluvaFri, 16 Mar 2018 07:17:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-64-kupna-zmluva<![CDATA[Odber krvi v roku 2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-62-odber-krvi-v-roku-2018Fri, 23 Feb 2018 08:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-62-odber-krvi-v-roku-2018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - P. Mitterko]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-mitterkoThu, 22 Feb 2018 14:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---p-mitterko<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-59-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaThu, 22 Feb 2018 07:52:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-59-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[ZMLUVA o nájme nebytových priestorov]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-58-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorovThu, 15 Feb 2018 09:18:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-58-zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov<![CDATA[ZMLUVA O DIELO č. 01/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-57-zmluva-o-dielo-c-012018Tue, 13 Feb 2018 15:31:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-57-zmluva-o-dielo-c-012018<![CDATA[Darovacia zmluva č. 1/2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-56-darovacia--zmluva-c-12018Tue, 13 Feb 2018 15:28:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-56-darovacia--zmluva-c-12018<![CDATA[Kúpna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-55-kupna-zmluvaThu, 08 Feb 2018 15:45:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-55-kupna-zmluva<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - M. Bátorová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-54-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---m-batorovaWed, 07 Feb 2018 08:36:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-54-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu---m-batorova<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová, M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-53-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuzTue, 06 Feb 2018 18:03:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-53-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová, M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-52-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuzFri, 26 Jan 2018 07:42:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-52-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova-m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - M. Motúz]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-51-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuzWed, 24 Jan 2018 15:13:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-51-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---m-motuz<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - A. Motúzová]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-50-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzovaWed, 24 Jan 2018 15:11:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-50-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---a-motuzova<![CDATA[Zmluva o dielo č. 012018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-49-zmluva-o-dielo-c-012018Wed, 24 Jan 2018 15:05:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-49-zmluva-o-dielo-c-012018<![CDATA[Zmluva o pripojení zariadenia ]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-48-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-Mon, 15 Jan 2018 09:36:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-48-zmluva-o-pripojeni-zariadenia-<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-47-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2018Thu, 04 Jan 2018 14:14:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-47-harmonogram-vyvozu-odpadov-na-rok-2018<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-46-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 20 Dec 2017 15:21:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-46-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-45-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 20 Dec 2017 15:18:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-45-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-44-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkachWed, 20 Dec 2017 15:10:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-44-zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach<![CDATA[Darovacia zmluva č. 1/2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-43-darovacia-zmluva-c-12017Wed, 20 Dec 2017 14:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-43-darovacia-zmluva-c-12017<![CDATA[Dohoda č. 17/12/010/59]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-42-dohoda-c-171201059Wed, 20 Dec 2017 14:33:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-42-dohoda-c-171201059<![CDATA[Dohoda č. 17/12/012/60]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-41-dohoda-c-171201260Thu, 14 Dec 2017 09:58:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-41-dohoda-c-171201260<![CDATA[Zmluva o dielo a licenčná zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-40-zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluvaThu, 14 Dec 2017 09:40:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-40-zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva<![CDATA[Adventná kvapka krvi 14.12.2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-39-adventna-kvapka-krvi-14122017Mon, 11 Dec 2017 11:53:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-39-adventna-kvapka-krvi-14122017<![CDATA[Výročná správa obce Rudnianska Lehota za rok 2016]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-37-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2016Mon, 11 Dec 2017 11:46:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-37-vyrocna-sprava-obce-rudnianska-lehota-za-rok-2016<![CDATA[Pozvánka na stretnutie s Mikulášom]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-32-pozvanka-na-stretnutie-s-mikulasomFri, 01 Dec 2017 12:04:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-32-pozvanka-na-stretnutie-s-mikulasom<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-28-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 08:09:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-28-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-27-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 07:32:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-27-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-26-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 01 Dec 2017 07:30:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-26-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Zmluva o dielo č. 2/2017]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-25-zmluva-o-dielo-c-22017Mon, 27 Nov 2017 15:41:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-25-zmluva-o-dielo-c-22017<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 - 2020]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-24-navrh-rozpoctu-na-rok-2018-a-roky-2019---2020Wed, 22 Nov 2017 14:49:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-24-navrh-rozpoctu-na-rok-2018-a-roky-2019---2020<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-23-navrh-planu-kontrolnej-cinnostiWed, 22 Nov 2017 14:39:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-23-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-22-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyWed, 22 Nov 2017 14:33:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-22-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[Mandátna zmluva]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-18-mandatna-zmluvaThu, 09 Nov 2017 08:26:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-18-mandatna-zmluva<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-17-vyzva-na-predkladanie-ponukWed, 08 Nov 2017 11:34:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-17-vyzva-na-predkladanie-ponuk<![CDATA[Výzva na predloženie ponuky]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-11-vyzva-na-predlozenie-ponukyTue, 07 Nov 2017 16:33:00 +0100http://www.rudnianskalehota.sk//--23-11-vyzva-na-predlozenie-ponuky<![CDATA[Vitajte na našej novej webstránke]]>http://www.rudnianskalehota.sk//--23-1-vitajte-na-nasej-novej-webstrankeMon, 18 Sep 2017 15:14:00 +0200http://www.rudnianskalehota.sk//--23-1-vitajte-na-nasej-novej-webstranke